weby pro nejsevernější čechy

Pomník zakladatelům ovocnářství v Ploskovicích

Takřka v centru Ploskovic nedaleko místního zámku stojí u silnice před ohradní zdí pomník zakladatelům ovocnářství.

Trávníkem od silnice vede krátká cesta, vysypaná kačírkem a ohraničená záhonky se stálezelnými keříky. Na konci cesty reliéfní pomník, osazený na kvádrové základně obdélného půdorysu. Mezi soklem a samotným pomníkem je širší kvádrový stupeň, na jehož čelní straně jsou jména místních zakladatelů ovocnářství – Franz Fritsch 1811-1896, František Fritsch 1848-1925, Jiří Reynolds 1900-1959.

Pomník není na svém místě dlouho. O jeho přípravě informoval 22. 3. 2016 – PLOSKOVICKÝ ČTVRTLETNÍK:

Přes zimu akademický sochař L. Pisklák pracoval na pomníku na počest zakladatelům ovocnářství na Ploskovicku. Bude dokončen a umístěn do konce dubna. 7. května by mělo být slavnostní odhalení u příležitosti Slavnosti květů.

O jeho instalování informovala Litoměřický Deník ->

9. 5. 2016 – Zakladatelé ovocnářství na Ploskovicku mají od soboty vlastní památník. Tradice ovocnářství na Ploskovicku sahá do pol. 19. st.

Při Slavnostech květů památník v Ploskovicích slavnostně odhalili starostka obce Věra Petrů a náměstek hejtmana Stanislav Rybák spolu s autorem díla, akademickým sochařem Liborem Pisklákem.

Památník v podobě reliéfu z hořického pískovce z východních Čech zobrazuje jablko a části jabloně v různých fázích vývoje.

Series Navigation<< Socha svaté Anny v zámeckém parku v PloskovicíchSocha Hřbitovní u městského hřbitova v Dolní Poustevně >>
Tagy