weby pro nejsevernější čechy

Plastika kostela (Centra setkávání) u parkoviště u Městského úřadu v Dolní Poustevně

V trávníku na křižovatce ulic Vilémovská a Pod Hamrem u parkoviště u Městského úřadu v Dolní Poustevně je na dvou kovových tyčích umístěna dřevěná skulptura bývalého evangelického kostela, který dnes slouží jako Centrum setkávání.

Se znalostí řady dřevěných soch a plastik, rozmístěných po celém městě, bych předpokládal, že i „model“ kostela vznikl na některém studentském dřevařském sympoziu. Na rozdíl od ostatních děl bohužel zde chybí informační štítek, tudíž info nelze ani potvrdit, ani vyvrátit…

Aktualizace 2024:

Plastiku kostela se mi podařilo objevit na fotografiích z konání Lipovského dřeváku v roce 2019, takže není „místní“. Ovšem Lipovské obecní noviny o průběhu Dřeváků informují stylem „Práce dřevosochařů opět začaly s předstihem, a tak jste mohli průběžně vidět práci na některých sochách. Všechny sochy byly samozřejmě k vidění přímo v sobotu na akci, kde vznikaly další přímo před návštěvníky.“ Konkrétní sochy bývají zmíněny zcela výjimečně, jejich autoři vůbec. Takže detaily neznám.


Series Navigation<< Socha Piety v Dolní PoustevněSocha Babka v Dolní Poustevně >>
Tagy