weby pro nejsevernější čechy

Plastika kostela (Centra setkávání) u parkoviště u Městského úřadu v Dolní Poustevně

V trávníku na křižovatce ulic Vilémovská a Pod Hamrem u parkoviště u Městského úřadu v Dolní Poustevně je na dvou kovových tyčích umístěna dřevěná skulptura bývalého evangelického kostela, který dnes slouží jako Centrum setkávání.

Se znalostí řady dřevěných soch a plastik, rozmístěných po celém městě, bych předpokládal, že i „model“ kostela vznikl na některém studentském dřevařském sympoziu. Na rozdíl od ostatních děl bohužel zde chybí informační štítek, tudíž info nelze ani potvrdit, ani vyvrátit…

Series Navigation<< Socha Piety v Dolní PoustevněSocha Babka v Dolní Poustevně >>
Tagy