weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Vavřince na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Nejníže u schodiště stojí socha sv. Vavřince.

Soubor sedmi soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Socha jednoho z nejznámějších starokřesťanských světců. Byl umučen zaživa na roštu a s tímto atributem je znázorňován.

Socha vznikla po roce 1750 a je dílem neznámého umělce. Byla opravována v 80. letech 20. století, tehdy byla ve výklenku podstavce ještě malá soška.

O něco pozdější info: Na podstavci byl v čele vsazen reliéf Svaté rodiny v betlémském chlévě, po stranách jsou reliéfy pastevců.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Socha je dílem neznámého umělce a pravděpodobně vznikla mezi lety 1750 až 1780. Na podstavci sochy je z čelní strany malý výklenek, v němž býval reliéf Svaté rodiny v betlémském chlévě při narození Ježíška. Na reliéfu lze dodnes rozpoznat oslíka a volka, postavy Svaté rodiny (Ježíšek, Panna Maria a sv. Josef) se již nedochovaly. Na levé i pravé straně podstavce jsou ještě patrné reliéfy pastýřů.

Socha byla opravována v letech 1851 a 1871, potřetí roku 1901, vždy z darů a výnosů církevních sbírek. Dnes již není socha v nejlepším stavu, chybí jí především atribut sv. Vavřince, kovový rošt, na kterém byl podle legendy upálen. Levou rukou se socha o rošt opírala, v pravé ruce měl sv. Vavřinec palmovou ratolest jako symbol mučednictví.

Před prosincem 2017 prošla socha restaurováním, jak je patrné z fotografií – vrátil se rošt i palmová ratolest, stejně jako světcova svatozář. Ve výklenku je kopie zničeného reliéfu Svaté rodiny, podstavec i socha prošly důkladnou opravou (zatmelení prasklin a spár, očištění povrchu). Podařilo se mi objevit pouze zadávací dokumentaci z roku 2016, o vítězi výběrového řízení a provedené práci nejsem schopen objevit nic.

Series Navigation<< Sousoší sv. jáhnů Jiřího a Agapita na Kostelním vrchu v MimoniSocha Panny Marie Neposkvrněné pod Kostelním vrchem v Mírové ulici v Mimoni >>
Tagy