weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Vavřince na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Nejníže u schodiště stojí socha sv. Vavřince.

Soubor sedmi soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Socha jednoho z nejznámějších starokřesťanských světců. Byl umučen zaživa na roštu a s tímto atributem je znázorňován.

Socha vznikla po roce 1750 a je dílem neznámého umělce. Byla opravována v 80. letech 20. století, tehdy byla ve výklenku podstavce ještě malá soška.

O něco pozdější info: Na podstavci byl v čele vsazen reliéf Svaté rodiny v betlémském chlévě, po stranách jsou reliéfy pastevců.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Socha je dílem neznámého umělce a pravděpodobně vznikla mezi lety 1750 až 1780. Na podstavci sochy je z čelní strany malý výklenek, v němž býval reliéf Svaté rodiny v betlémském chlévě při narození Ježíška. Na reliéfu lze dodnes rozpoznat oslíka a volka, postavy Svaté rodiny (Ježíšek, Panna Maria a sv. Josef) se již nedochovaly. Na levé i pravé straně podstavce jsou ještě patrné reliéfy pastýřů.

Socha byla opravována v letech 1851 a 1871, potřetí roku 1901, vždy z darů a výnosů církevních sbírek. Dnes již není socha v nejlepším stavu, chybí jí především atribut sv. Vavřince, kovový rošt, na kterém byl podle legendy upálen. Levou rukou se socha o rošt opírala, v pravé ruce měl sv. Vavřinec palmovou ratolest jako symbol mučednictví.

Před prosincem 2017 prošla socha restaurováním, jak je patrné z fotografií – vrátil se rošt i palmová ratolest, stejně jako světcova svatozář. Ve výklenku je kopie zničeného reliéfu Svaté rodiny, podstavec i socha prošly důkladnou opravou (zatmelení prasklin a spár, očištění povrchu). Podařilo se mi objevit pouze zadávací dokumentaci z roku 2016, o vítězi výběrového řízení a provedené práci nejsem schopen objevit nic.

Původní evidenční list památky (kostela svatých Petra a Pavla):

1967 – Socha premonstrátského světce (sv. Vavřinec?) pod kostelem sv. Petra a Pavla z 1. poloviny 18. století. Na dvojitě odstupněném hranolovém soklu zapřeném volutami a se segmentově utvářenou římsou postava v jezuitském rouchu, v kontrapostu pravé nohy, prostovlasá, v levé ruce s knihou, pravá ruka v lokti uražena. V čelní nice soklu vysoký reliéf s výjevem Narození Páně, na levém boku klečící prosebník. Na pravém asi sv. Vendelín. Pískovec. Špatný stav, socha mechanicky poškozena. Restaurovat.Jiná verze téhož listu udává „na levém boku anděl, na pravém pastýř„.

Series Navigation<< Sousoší svatých jáhnů Jiřího a Agapita na Kostelním vrchu v MimoniSocha Panny Marie Neposkvrněné pod Kostelním vrchem v Mírové ulici v Mimoni >>
Tagy