weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Rynolticích

U mostku přes Panenský potok na silnici, vedoucí z Rynoltic do Janovic v Podještědí, stojí v trávě socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha není žádný zázrak, zjevně právem jí patří označení lidová – zpracování obličeje světce je takřka až neumětelské. Navíc je socha velmi poškozená:

Socha se nachází na pravé straně mostu přes Panenský potok při cestě do Janovic v Podještědí. Je o poznání lidovější a i materiál, ze kterého je vyrobena, je méně kvalitní, než svatý Jan Nepomucký v sousoší před městským úřadem. Dnes už z podstavce a torza textu nezjistíme ani kdo sochu postavil, ani kdy to bylo.

Samotná socha neodolala vandalům. Svatý Jan nemá ruce, a tak se nedozvíme ani to, zda v nich držel jen u něj běžný krucifix nebo i něco více. Po celé délce levé paže je navíc v soše hluboká puklina. Na spodním stupni soklu leží další pískovcové díly s volutami, u kterých je obtížné identifikovat, kam původně patřily.

Uvedený web ale proti výše uvedenému nakonec cituje podrobnosti z památkového katalogu NPÚ, v němž se mi nepodařilo o této soše najít ani zmínku, takže odkud údaje vlastně jsou, nemám ponětí:

Socha byla pořízena v roce 1801. Je zhotovena z pískovce. Orientována je východním směrem. Podstavec má výšku 160 cm, světec je zobrazen v podživotní velikosti 152 cm. Šířka dříku je 58 cm, hloubka 43 cm. Na kvádrovém soklu je uložen dřík s vpadlým nápisovým polem ve tvaru obdélníku s horní hranou obloukovitě prohnutou. V poli je patrný vtesaný nápis: Heiliger Johann Bitte für uns! V dolní části dříku je téměř nečitelná zbytek textu o zřízení sochy.

Hlavice je výrazně širší než dřík (90 cm). Je zakončena jednoduchou římsou, vpředu obloukově prohnutou, jiné zdobení nemá.Socha světce je zobrazena v postoji s nohama u sebe, hledí před sebe. Oděna je v kleriku s rochetou s řádkovým lemem a almucí sepnutou pod krkem. Na hlavě má kučeravé kadeře a biret. Dnes není jasné, jaké atributy socha nesla. Chybí jí horní končetiny, na jejich místě trčí zbytky kovových trnů. U země jsou u sochy přiloženy dva kusy voluty.

Sochu pořídili dobrodinci v roce 1801. Starší vlastivědná literatura vycházející z kronik uvádí, že socha vznikla již v roce 1798 z výnosu sbírky obuvníka a obecně staršího Josefa Liebicha a dne 16. května byla slavnostně vysvěcena. Původně stála o něco dále od domu čp. 81, pravděpodobně při úpravě mostu byla přesunuta do dnešní polohy. Hlava světce byla doplněna mezi lety 1963-1987.

Series Navigation<< Kámen neznámého účelu v parku v DubniciSocha svatého Jana Nepomuckého v Dubnici >>
Tagy