weby pro nejsevernější čechy

Socha Krista Trpitele (Ecce Homo) v Rabštejně nad Střelou

V travnatém svahu naproti muzeu a informačnímu středisku na náměstíčku v Rabštejně nad Střelou stojí dvě sochy, jednou z nich je socha Krista Trpitele, některými zdroji označovaná jako Ecce Homo.

O „obyčejných“ sochách je problém najít odpovídající informace. Naštěstí je k nalezení na webu Památkového katalogu. A po dlouhém úsilí také na webu obecního úřadu Žihle.

Na místě zničené původní barokní sochy stojí kopie z roku 1891.

Nejstarší popis stavu této skulptury zachycuje soupis církevních památek farnosti Rabštejn z roku 1837, který sochu na náměstí popisuje jako kamennou, natřenou olejovou barvou, na níž je nápis F. M. C. S. SS 1715. Patřila tehdy obci, nebyl žádný fond na udržování, ale obec se o ni starala. Z kroniky Rabštejna je známo, socha byla nešťastnou náhodou rozbita při bouři.

Na hladkém krychlovém soklu je umístěn hranolový podstavec, ukončený masivní předsunutou )římsou 20 x 82 x 88 cm) a členěný vpadlým obdélným polem. Na římse je osazen soklík (plintus o rozměrech 12 x 52 x 45 cm), na něm stojící postava Krista se zkříženýma svázanýma rukama na prsou, zpola zahaleného v plášť, pod ním bederní rouška, s trnovou korunou na hlavě . Pohled upřený nahoru.

Na podstavci rytý nápis: “Errichtet 1891”. Na levé boční straně podesty vytesaný nápis: “J. Rziha. Podersam.”

Na čelní straně soklu nad nápisem ozdobné kovové ramínko na svíčku. Pod soklem žulový stupeň. Kolem sochy 4 kamenné patníky s 2 otvory nad sebou (pro osazení břevna) .

Materiál: jemnozrnný pískovec nebo opuka. Výška soklu: 170 cm, socha v životní velikosti.

Původní barokní socha stržena vichrem a na její místo postavena socha novější v roce 1891, zhotovená podle starší zničené.

Na novou sochu se obyvatelé městečka složili (zachoval se opis listiny s příspěvky měšťanů) a 10. 8. 1891 byla kopie přesně zhotovená podle staré sochy sochařem J. Rzihou z Podbořan posvěcena. Socha včetně zednických prací stála 291 zl. 13 kr. Stará socha byla zřejmě pořízena současně se sochou Piety a sv. Barbory, a dalo by se předpokládat, že byla i dílem stejných tvůrců.

Nová socha byla pořízena včetně soklu a kamenická práce představovala typickou dobovou sakrální produkci, charakterizovanou věrností ikonografickému schematu Ecce Homo. 

Víc se najít nedá

Socha Krista Trpitele na náměstí v Rabštejně nad Střelou
Detail nápisu na podstavci pod sochou
Podstavec pod sochou s nápisem na čelní straně a držákem na lampu
Series Navigation<< Socha svatého Vavřince v Rabštejně nad StřelouSousoší Piety v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy