weby pro nejsevernější čechy

Socha Ecce Homo v Evani

U silnice č. 237 procházející obcí Evaň stojí na rozcestí s místní komunikací u plotu průmyslového areálu socha Ecce Homo.

Socha, která je kulturní památkou, není v ideálním stavu – v její těsné blízkosti přerůstají křoviska. Na dostupných fotkách bývají někdy větve uřezány, aktuálně ale zcela zakrývaly celý sokl a sahaly až do pasu sochy. Vlhko, stín – kámen trpí…

Památkový katalog:

Hodnotná barokní socha pochází z druhé poloviny 18. století. Na hranolovém soklu je nápis o obnově v roce 1894, na soklu stojí socha Krista.

Sochu tvoří sokl a vlastní socha Krista. Hranolový sokl má na přední stěně vpadlé obdélné pole, dole s dovnitř vykrojenými rohy. V horní části pole je nápis: „Obnoveno / 1894 / …..ých příspěvků…“. Na bočních stěnách soklu je podobné vpadlé pole, zde však nahoře a dole uprostřed dovnitř vybrané. Pole na zadní stěně soklu je prostého obdélného tvaru. Nad soklem je přesahující profilovaná římsa, směrem vzhůru se zužující do rovné plochy, na níž je umístěná socha Krista. Tato římsa je na přední straně uprostřed tvarovaná do půlkruhového oblouku, kterým je na této straně ukončený i sokl.

Socha Krista, znázorněného ve scéně Ecce homo, má vlastní deskový podstavec. Kristus stojí čelně s odlehčenou levou nohou, tvar těla je lehce esovitě prohnutý. Oblečený je do bederní roušky a pláště. Nařasená rouška je uvázaná na uzel na levém boku. Plášť, halící záda, je sepnutý na prsou, v horní části je látka ohrnutá směrem ven, takže tvoří jakýsi lem (je i na zádech). Plášť kryje také obě paže, avšak Kristovo pravé rameno je obnažené. Dolní okraj látky vzadu sahá až pod Kristovu postavu – přes podstavec, je mírně vzdutý za jeho levou nohou. Obě paže jsou ohnuté v lokti před tělem, zkřížené ruce jsou svázané provazem. Pravá ruka je přeložená přes levou, je na ní výrazný oddálený a natažený ukazováček, přidržující zvlněný stonek třtiny. Třtina vede přes Kristovu hruď mírně diagonálně k pravému rameni. Konce dvojitého provazu, převázaného přes Kristovo pravé zápěstí, visí pod jeho rukama. Na hlavě, nakloněné k pravému rameni, jsou dlouhé vlnité vlasy, směřující na záda, na bradě je velmi krátký plnovous. Kristus má trnovou korunu, spletenou z několika řad prutů. Oči jsou zavřené (?), tvář má smutný výraz. Poznámka: popis odpovídá stavu v říjnu 2005.

Původní evidenční list památky popisuje sochu v poněkud horším stavu:

1967: Pískovcová socha Krista cca životní velikosti má náznak kontrapostu, jemně pročleněnou hlavu s trnovou korunou sklání k pravému rameni, ruce jsou svázány před tělem, levá noha chybí, je pohozena vedle za čekárnou autobusu. Kristus je oblečen v bederní roušku a plášť, sepnutý na prsou a splývající po stranách boků až k nohám. Socha nese zbytky nabílení. Velmi kvalitní ukázka barokního sochařství před 6-7 lety rozbita, hrozí úplná zkáza.

Series Navigation<< Reliéf v hale nádraží v LovosicíchKamenná mohyla s větrnou růžicí na břehu Ohře v Levousích >>
Tagy