weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána u hřbitova v Lubenci

U křižovatky na ulici Chýšská v Lubenci před vstupem na místní hřbitov stojí socha svatého Floriána.

Socha je chráněnou památkou.

Barokní socha, pocházející z roku 1740. Na jednostupňovém hranolovém podstavci je dvojitý sokl se sochou sv. Floriána. Tradičně znázorněný světec v oděvu vojáka je vyveden ve výrazném kontrapostu, v esovitém prohnutí s naznačenou levou nohou. Na hlavě má přilbu, v pravé ruce drží praporec, v levé džber ze kterého vylévá vodu na hořící dům.

Na infotabuli naučné stezky Okolím Lubence se lze dočíst:

Zřejmě roku 1745 byla před hřbitovem postavena socha svatého Floriána. Socha, stejně jako další zdejší, je z huti Matyáše Brauna.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Narození svatého Jana Křtitele na náměstí ve ValčiSocha svatého Řehoře před kostelem svatého Vavřince v Lubenci >>
Tagy