weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Jeronýmově ulici v Lomnici nad Popelkou

Mezi kostelem sv. Mikuláše a místním hřbitovem v Lomnici nad Popelkou v Jeronýmově ulici stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Na rozdíl od „kolegy“ v Hálkově ulici se o této soše dá dohledat leccos hned z několika pramenů.

Památkový katalog:

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v Jeronýmově ulici jižně od fary. Její původní umístění bylo na křižovatce ulic Plukovníka Truhláře a 5. května. Podle datace na čelní straně dříku pochází z roku 1758.

Původní evidenční list z roku 1961 je o něco podrobnější:

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí u fary. Dříve stávala ve výklenku bývalého mýtného domku před hostincem „Ve dvoře“ na hrázi proti Tylovu divadlu. Nápis na ní je latinský; český překlad: Na počest a k zbožnému uctění svatého Jana Nepomuckého, ochránce města, postavil ušlechtilý cit. R. 1758. Socha opravena podle letopočtu r. 1848.

Pozdně barokní plastika z r. 1758 vyšlá z dílny místního kameníka. Doklad trvání forem vrcholného baroka v místních dílenských okruzích.

Poškozena, u fary je příliš zastíněna a trpí vlhkostí ze svahu.

V roce 1988 byl stav popsán znovu:

Kamenná pískovcová socha z červeného materiálu pod svahem na němž stojí fara. Při cestě na hřbitov.
Stojící světec nakročený z pravé (dole) do levé ruky (nahoře) držl kříž, hledí dolů. V kanovnickém šatě s čapkou a zbytkem zlacení.
Pod stupňovitým klenutím palmeta s kovovou konzolou. Na barokně zdobeném průčelí soklu reliéf P. Marie Radostné s Ježíškem v korunách na hlavě.
V rozích soklu datace 1758. Okraje soklu zakončeny hraněnými volutami, uprostřed s palmetou.

Městský web uvádí další podrobnosti (včetně historických fotografií):

Socha sv. Jana Nepomuckého původně stávala na křižovatce dnešních ulic Plk. Truhláře a 5. května, dříve rozcestí Na Hrázi. Barokní sochu si před svým domem nechal vystavět lomnický občan Jan Kožíšek. Na počátku 20. století byla však přemístěna z důvodu přestavby hostince Ve Dvoře.

Socha v mírně podživotní velikosti z červeného pískovce stojí na soklu a podstavci ze světle okrového pískovce. Dřík podstavce je na bočních stranách opatřen dvojicí stlačených volutových křídel a na čelní straně jej zdobí reliéfní zobrazení tzv. staroboleslavského palladia v rokajové kartuši. Autor neznámý. Socha (druhotně osazená) je pravděpodobně z první poloviny 19. století, i když podstavec nese letopočet 1758, a byla v roce 2008 restaurována.

Zvláštní, že žádný dohledatelný pramen neuvádí originální znění nápisu na spodku soklu a nezmiňuje kovovou lampu, která v dnešní době není úplně obvyklá.

Series Navigation<< Socha sv. Jiří v MiletíněSocha svatého Prokopa na Karlovském náměstí v Lomnici nad Popelkou >>
Tagy