weby pro nejsevernější čechy

Kaple pro sochu Panny Marie na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Mezi sochami je tu k vidění i výklenková kaplička, v níž stávala socha Panny Marie.

Základní informace lze nalézt v letáku městské Poutí cesty:

Výklenková kamenná soška Madony nebyla datována a dle tradice se soudilo, že vznikla již po roce 1628, kdy začala rekatolizace Mimoně. Původně se měla nacházet na náměstí v místě pozdějšího sloupu Nanebevzetí Panny Marie. Odtud byla přestěhována do Horního zámku v Okrouhlické ulici a nakonec v roce 1777 přenesena do Kostelní uličky.

Obsáhlejší info včetně dobových fotografií původní podoby kapličky i se sochou lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Výklenková soška Madony (Panny Marie s Jezulátkem) bývala umístěna v dnes již prázdné nice vpravo u cesty na Kostelní vrch. Rok jejího vzniku není znám, ale traduje se, že vznikla roku 1628 nebo krátce potom, kdy začala rekatolizace Mimoně. Původně měla socha stát na náměstí před zámkem na sloupku, z něhož byla sražena větrem a bouří. Dosvědčoval to i latinský nápis pod nikou, který ale neuvádí datum této události. Později byla socha přemístěna do Okrouhlické ulice k velkostatku, tzv. Hornímu zámku. Její původní místo na náměstí zřejmě zaujal roku 1677 sloup Nanebevzetí Panny Marie.

V Tilleho dějinách Mimoně e informace o finanční sbírce na sošku mezi mimoňskými dívkami. Pravděpodobně bylo z této sbírky financováno až druhé přenesení sošky od Horního zámku na Kostelní vrch v roce 1777. V této souvislosti je v kronice zmíněn i blíže nejmenovaný dobrodinec U.B., který se měl o její přemístění zasloužit. Na Kostelním vrchu byla soška opětovně vysvěcena 14. srpna 1777. Důkladné opravy, kterou uhradil Josef Tille z čp. 179/III (dnes Březinova ulice), se socha dočkala mezi roky 1928 až 1929. Při této opravě byl předchozí německý nápis na podstavci nahrazen veršem:

„Maria mit dem Kinde lieb / Uns Allen Deinen Segen gib!“ (S božím dítkem máti / rač nám své požehnání dáti)

Předchozí nápis ukrýval chronogram:

In aLLer TrVIbsaL VnD noth / o seLIgste IVngfraV MarIa / HILf beI Gott“ – letopočet 1777

Zůstávají dvě záhady. Co kaplička? Předchozí umístění sochy Panny Marie byla zřejmě bez ní – stála už na Kostelním vrchu dřív, nebo byla v onom roce 1777 postavena speciálně pro ni? A druhá otázka – kde je socha dnes? Kdy a jak zmizela? Nevím – nikde ani ťuk…

Series Navigation<< Socha svatého Floriána na Kostelním vrchu v MimoniSousoší svatých jáhnů Jiřího a Agapita na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy