weby pro nejsevernější čechy

Plastika No comment2 v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. V severovýchodním rohu parku stojí plastika No comment2.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autorem tohoto díla je Martin Zet a plastika vznikla na sochařském sympoziu 2004.

O sympoziu zde ->

Hravá poetičnost práce Martina Zeta, kterou nazval „No coment2“, je zřejmá na první pohled. Tvar jeho skulptury je velmi jednoduchý a hravý, přesto ukazuje i na hluboký etymologický význam. Neboť „ A “ je spojka, ale i částice. Totiž tam, kde je umístěno, na vrcholku terénní vlny, působí jako monument nebo výzva.

Series Navigation<< Plastika v Pietním parku v LitvínověPlastika Parkomorka obecná v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy