weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Oseku

Na Klášterním náměstí v Oseku na fasádě domu čp. 202 stojí „přilepená“ socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou, záznam je ale velmi skoupý na informace:

Sochařské dílo vzniklo okolo roku 1715 a je přisazeno k fasádě domu. Na dvoustupňový polosloup navazuje vysoký reliéf figury. Světec v tradičním ikonografickém vyobrazení stojí na zdobném podstavci s andílkem sedícím na volutě.

Původní evidenční list památky je sdílnější, byť nápisy na soklu jsou od citací v dokumentu odlišné. Uvádím to, co je k přečtení na fotkách, byť některé části textu se luští špatně. A nejsem schopen určit, zda součástí textů mohly být chronogramy:

Socha světce na náměstí Julia Fučíka na mohutném dvoudílném podstavci, vertikálně rozděleném ve 3 části; přední část konvexní, postranní konkávní. Uprostřed nahoře reliéf: dva mniši s chlapcem se svatozáří a v pozadí na skále hrad. Po stranách a uprostřed dole nápisy:

vpravo: FVRPVRATO // BOHEMORVM // TACITO // JOANNI //SILENTIARIO // VT PRO OSSECO // HABEAT ORANDO // APVD DEVM // SEMPER // OS SECVM
vlevo: S. JOANNI // OLIM AVGVSTA // NVNC DEI ET DIVE // ELEEMO SYNARIO // VT PATRIAM // PATRIAE PATER // OPIBVS ET OPESVA // CAELIT ? OPITVLANDO // SVBLEVET

Na této podstavcové stavbě ještě malý podstavec s kartuší (v té je pět zlatých hvězd, u svatého Jana obvyklých). Po stranách 2 andílci, levý s rohem hojnosti. Světec má v levé ruce palmovou ratolest, v pravé krucifix.

Nápis uprostřed dole je takřka nečitelný: JOANNI NEPOM?? a dál už jen pár písmen.

A zmínka v evidenčním listu potvrdila můj dojem, že přes mlčení ostatních zdrojů byl druhý anděl na dnes prázdné volutě.

Součástí záznamu v Památkovém katalogu jsou restaurátorské zprávy: 1996 Michael Bílek, 2012 Radomil Šolc

Series Navigation<< Památník obětí neštěstí na dole Nelson 3. 1. 1934 v OsekuSocha svatého Valentina v Oseku >>
Tagy