weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Františka Palackého na MacNevenově paláci v Palackého ulici v Praze

V Palackého ulici v Praze na fasádě MacNevenova paláce je umístěna pamětní deska Františka Palackého.

Specializovaný web pražských pamětních desek uvádí:

Významný český historik a politik 19. století František Palacký bývá často titulován jako Otec národa a má v Palackého ulici 27 (Praha 1 Nové Město) na domě čp. 719 velkou zdobenou bustu a na desce pod ní text:

„Zde žil a zemřel František Palacký“.

Busta je z roku 1885 a jejím autorem je J. V. Myslbek.

Deska je součástí zmíněného paláce, kulturní památky:

Bronzová pamětní deska Františka Palackého.

Bronz. Rozměry: Deska 36 x 295, busta v. 105 cm, listy š. 240 cm. Tato pamětní deska se skládá ze dvou částí. Nad portálem je umístěna busta F. Palackého, která má k podstavci připevněné dva zkřížené palmové listy. Jejich křížení je doplněno o vavřínový věnec. V dolní části busty je rok narození a úmrtí Palackého: * 1797 + 1876. Pod bustou, mezi hlavicemi pilastrů je nápisová deska, rozdělená na dvě části středovým kleákem. Text je vyvedený majuskulí: ZDE ŽIL A ZEMŘEL FRANTIŠEK PALACKÝ. Pod nápisovou deskou jsou na obě strany cviklů nad ostěním portálu umístěny kartuše s erby Františka Palackého a L. Riegera. Erby jsou ozdobeny lipovými snítkami. Zřejmě pochází od stejného autora a stejné doby jako busta s deskou. Signováno: Josef Václav Myslbek, po straně signatura kovolijecké dílny V. Maška

Vynikající kovolitecká a sochařská práce.

V prvním patře domu v Palackého ulici 7 je umístěn, jako součást Národního muzea, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Palacký, politik, historik a spisovatel, je nazýván otcem národa. Měl nárok na povýšení do šlechtického stavu, ale nepožádal o něj. Vrcholem českých dějin pro něho bylo husitství. Jeho jméno je pod okny Národního muzea. Je pohřben v Lobkovicích.

Series Navigation<< Pamětní deska Aloise Senefeldera na Staroměstské tržnici v Rytířské ulici v PrazePamětní deska Františka Ladislava Riegera na MacNevenově paláci v Palackého ulici v Praze >>
Tagy