weby pro nejsevernější čechy

Plastika v Pietním parku v Litvínově

Na ploše bývalého hřbitova v Litvínově u Žižkovy ulice je dnes Pietní park plný sochařské výzdoby současných sochařů, která vznikla v rámci sochařských sympozií proběhlých v letech 2004 a 2006. Některé plastiky jsou bezejmenné, jejich název není uveden ani v příslušném katalogu.

Bohužel dohledat nějaké konkrétní podrobnosti o té které plastice není nejjednodušší. Autor tohoto díla je Martin Kubina a vzniklo na sochařském sympoziu 2006.

O sympoziu zde ->

Martin Kubina vytvořil dílo, které je inspirováno zdejší krajinou lomových jam. V kameni jsou vybrány prohlubně připomínající reliéf zdejší krajiny. Dojem je umocněn horizontální polohou jeho skulptury a povrchem kamene, který dále neopracovává. Určitou afinitu k tomuto problému má i to, že do prohlubní se může zachytávat voda, a vytvářet tak podobně jako v případě krajiny vodní plochy.


Series Navigation<< Plastika Klid v Pietním parku v LitvínověPlastika Souznění v Pietním parku v Litvínově >>
Tagy