weby pro nejsevernější čechy

Pomník Petra Hany v Domažlicích

V Hanově parku v Domažlicích stojí pomník Petra Hany, bývalého starosty města.

Pomník je kulturní památkou:

Prvorepublikový pomník z roku 1933 je věnován místnímu starostovi Petru Hanovi, autorem je sochař Alois Langenberger (17. 04. 1898 – 26. 02. 1962). Je tvořen žulovým sloupem, na kterém je osazena bronzová busta.

V jihozápadní části Hanova parku stojí památník starosty Petra Hany, tvořený žulovým sloupem, na němž je osazena bronzová busta.

Na nízké sypané podnoži nízký čtvercový deskový stupeň, z nějž vyrůstá válcový žulový sloupek s mírně předstupujícím válcovým soklem. Mírně nad polovinou výšky dříku sloupku majuskulní kovový plastický nápis: „PETR HANA“. Ve vrcholu dříku odsazený válcový stupeň na kterém je osazena busta Petra Hany, jako staršího prostovlasého muže, signována „A. Langenberger, Praha 1933“.

Další zdroje upřesňují:

Vedle Antonína Steidla a jeho následovníka ve staročeské straně Maxe Duffka byl třetí významnou osobností domažlického politického života Petr Hana (1836–1908), souputník a zároveň politický oponent výše uvedené dvojice. Patřil k mladočechům a v roce 1891 již jako starosta podpořil Masaryka v jeho vítězném souboji se Steidlem při volbách do říšské rady; sám roku 1895 zvítězil ve volbách do zemského sněmu proti Antonínu rytíři Randovi. V březnu 1888 stál v čele kandidátky, která zvítězila ve volbách do obecního zastupitelstva. Díky obstrukcím předchozího vedení města se mohl úřadu ujmout až více než o rok později. Purkmistrem byl až do roku 1905, kdy jej potkala tragédie v podobě náhlého propuknutí duševní choroby. Byl internován v sanatoriu v Praze-Krči a svého úřadu zbaven soudním výrokem. O tři roky později zemřel. Díky svému dlouhému působení v čele města za sebou zanechal silnou stopu včetně tak významných počinů, jako bylo vybudování nové radnice. Městu také věnoval rozsáhlý pozemek, který byl upraven jako největší městský park se dvěma rybníčky – Hanovy sady. A právě tento park byl vybrán jako vhodné místo pro jeho pomník. 16. dubna 1933 byl slavnostně odhalen, hlavní projev měl Hanův následovník ve funkci starosty města prof. Václav Pavlík.

Autor pomníku Langenberger přišel s řešením, kdy hlavu v nadživotní velikosti umístil na poměrně vysoký válcový sokl, takže pomník se svým měřítkem uplatňuje i v otevřeném prostoru parku, aniž by ztratil kontakt s divákem. Jde o kvalitní portrét, vyjadřující důstojnost a ušlechtilost tohoto zasloužilého muže, spojující abstrahující idealismus s portrétní věrností a živostí výrazu.Na soklu nápis bronzovými písmeny: „PETR HANA“. Signováno na bustě vpravo dole psacími písmeny: „A. Langenberger Praha 1933“. Válcový sokl měří cca 215, busta cca 60 cm.

Series Navigation<< Pomník Jana Žižky z Trocnova v RokycanechPomník Jakuba Royta v Domažlicích >>
Tagy