weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Františka Josefa I. a Edwarda VII. u kruhového objezdu v Mariánských Lázních

Na vydlážděném prostranství u kruhového objezdu na Hlavní třídě v Mariánských Lázních na začátku sadů Václava Skalníka stojí sousoší Františka Josefa I. a Edwarda VII.

Sousoší se na svém místě ocitlo v roce 2014:

Sousoší bylo zhotoveno u příležitosti 110. výročí setkání císaře rakouského Františka Josefa I. a krále anglického Edwarda VII., které proběhlo 16. srpna 1904 v Mariánských Lázních.

Autorem sousoší je sochař Albert Králiček, který vychází ze skic a původního návrhu akademického sochaře Vítězslava Eibla. Sochy byly odlity ve slévárně HVH Horní Kalná. Sousoší nechalo zhotovit město Mariánské Lázně.

Na webu lázní podrobněji o tehdejší události:

Není asi významnějšího setkání, než těchto dvou monarchů, které by si Mariánské Lázně tak považovaly a připomínaly.

Ačkoliv anglický král jezdil do Mariánských Lázní pravidelně, pro Františka Josefa to byla druhá návštěva vyhlášených lázní. První podnikl ještě jako arcivévoda se svou družinou.
Setkání monarchů se uskutečnilo na popud Vídeňského dvora. Nelíbilo se, že anglický král Edward VII. jezdí do Mariánských Lázní a přitom nevykonal žádnou oficiální návštěvu u panovníka ve Vídni. Šlo o to, aby čtyřiasedmdesátiletý císař František Josef I. nemusel jet přes moře do Anglie, necítil se již zcela zdráv. Císařova návštěva byla určena na 16. srpna 1904. Ve městě nastalo velké vzrušení a byly připravovány uvítací oslavy. Město vypracovalo detailní program slavnostního přijetí a oslav, které byly předloženy císařskému ceremoniáři Nepálkovi, aby posoudil situaci a rozhodl o tom, kde bude císař bydlet. Nepálka zvolil pro císaře vilu Luginsland (dnes vila Lil), kterou daroval městu zdejší milionář Max Halbmayr pro návštěvy korunovaných hlav.

Dne 9. srpna 1904 přijel král Edward VII. na léčení a o týden později očekával císaře. Mezitím město činilo vše, aby mohl být císař přijat se všemi poctami. Vídeňský architekt Arnold Heymann byl pověřen provedením úprav města u příležitosti setkání. Ačkoliv šlo o časově omezené dílo, stalo se nejzdařilejší slavnostní úpravou města v jeho historii.

Vlak s císařem přijel 16. srpna 1904 ve 14:30 hodin. Král v rakouské maršálské uniformě pozdravil na nádraží císaře, oblečeného naopak do uniformy anglického maršála, nato byly vzájemně představeny družiny obou panovníků a přijímací výbor. Císař a král nastoupili do společného kočáru a vydali se k hotelu Weimar (dnes Kavkaz). Po uvítání se císař odebral do vily Lil, kde ho za deset minut poté navštívil král Edward.

Slavnostně oděné město působilo impozantně. Od nádraží až k hotelu Weimar stál špalír 111 spolků veteránů a střelců z celých západních Čech, všechny městské spolky mariánskolázeňské, hasičstvo ze širokého okolí a žactvo Mariánských Lázní. Za nimi pak obyvatelstvo Mariánských Lázní a lázeňští hosté.

Odpoledne v 16 hodin se konalo v kursálu (dnes Casino) slavnostní přijetí vyslanců, diplomatů, západočeské šlechty, duchovenstva, zástupců města, okresů, obcí, lékařů, učitelstva, zástupců Červeného, Bílého a Zeleného Kříže, veteránů, starých válečníků, střelců, hasičů a představitelů různých spolků. Na úvod pronesl císař krátkou řeč a informoval se o poměrech v Mariánských Lázních a okolí.

Kolem 18 hodiny podnikli panovníci okružní jízdu od hotelu Weimar ke Křížovému prameni, k Lesnímu prameni, na náměstí Františka Josefa I. k Novým lázním, a pak vzhůru lesem k hotelu Krakonoš. Poté se vrátili do hotelu Weimar na slavnostní hostinu. Po třetím chodu připil král na zdraví císaři, při tom zazněla hymna. Císař odpověděl přípitkem na zdraví anglickému králi a zazněla anglická hymna.

Večer bylo město slavnostně osvětleno, zvláště pavilón před vilou Luginsland, kde zářila koruna císařská mnohobarevnými žárovkami jako drahokamy v císařské koruně. V parku pod vilou pak zářily stovky žárovek ve tvaru císařova jména. Druhý den v 7 hodin ráno odjížděl císař do Karlových Varů. Dva místní spolky mu vytvářely špalír na cestě směrem k nádraží. Na zpáteční cestě do Vídně přes Mariánské Lázně se ještě jednou zastavil na nádraží a setkal se naposledy s anglickým králem Edwardem.

Nyní setkání monarchů připomínají sousoší v centru města. Autorem sousoší je sochař Albert Králiček, který vychází ze skic a původního návrhu akademického sochaře Vítězslava Eibla. Sochy byly odlity ve slévárně HVH Horní Kalná. Sousoší nechalo zhotovit město Mariánské Lázně.

Series Navigation<< Sousoší Roční doby v parku Střed v Mariánských LázníchPomník Karla Kašpara Reitenbergera u Zpívající fontány v Mariánských Lázních >>
Tagy