weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Floriána na bráně domu čp. 10 v Černovicích

V nice nad bránou do dvora domu čp. 10 vedle obecního úřadu v Černovicích stojí soška svatého Floriána.

Jedná se o kulturní památku:

Drobná plastika světce znázorněného v tradičním ikonografickém pojetí, s praporcem v ruce, pochází z poloviny 18. století a je umístěna v nice převyšující ohradní zeď s brankou zaklenutou stlačeným obloukem.

Series Navigation<< Plastika na boku ležící ženy u sportovní haly v MostěSocha svatého Jana Nepomuckého u kostela Povýšení svatého kříže v České Lípě >>
Tagy