weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Rocha u kostela Všech svatých v Libochovicích

Před polovinou 20. století byly do východního konce areálu kostela Všech svatých v Libochovicích postupně přeneseny sochy z různých míst. Jednou z nich je svatý Roch.

Bohužel se mi k soše nepodařilo rozumně dostat, protože areál bývalého hřbitova kolem kostela, kam byly sochy umístěny, je uzamčen hlavní branou. Svatý Roch stojí na trávě u kostela za plotem takřka na konci odbočky z ulice Purkyňovy k faře. Pohledově je situován ke stěně kostela, já si tedy prohlédl pouze bok a záda…

Památkový katalog:

Barokní socha světce zřejmě z 18. stol. v poutním šatu s kloboukem na zádech a s poutní holí v pravé ruce. Odhaluje pravou nohu s morovou ranou. Socha postavena na hranolovém soklu s profilovanou hlavicí a patkou na hranolovém plintu.

Na wiki citace z Libochovických novin 2005-02-27 (městský web bohužel on-line nabízí noviny pouze do roku 2015, k dispozici je pouze toto ->):

Socha byla roku 1722 umístěna na východní okraj náměstí a to zásluhou stavitelského mistra Martina Suchého. Ke kostelu přenesena roku 1937.

Toto časové zařazení vzniku statue sv. Rocha se objevuje také v posledním soupisu památek Československé akademie věd (Emanuel Poche a kolektiv spolupracovníků: Umělecké památky Čech 2, Praha 1978, s.255). Naproti tomu starší „rakouský“ roudnický soupis vyslovuje odlišnou hypotézu: „Socha sv. Rocha na náměstí, pískovcová, životní velikosti, slušně provedená v polovici 18. století“. (Bohumil Matějka: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Roudnickém, Praha 1898, s.137.) 

Vzhledem k tomu, že Arnošt Kaubek uvádí jmenovitě i donátora, který postavení pomníku sv. Rocha v Libochovicích zřejmě hradil ze svých finančních prostředků, je pravděpodobné, že zprávu o vzniku tohoto kamenosochařského díla objevil při studiu archivních pramenů a jde tedy o údaj hodnověrný, kterému je třeba dáti přednost před datováním Bohumila Matějky.

Podobně jako u statue sv. Jana Nepomuckého z roku 1729 u zátoky Ohře pod libochovickým zámkem, ani v případě sochy sv. Rocha z roku 1722 se zatím nepodařilo v archivních pramenech nalézt zprávu o autorovi.

Series Navigation<< Socha Panny Marie u kostela Všech svatých v LibochovicíchPamětní deska Josefa Kopty v Purkyňově ulici u kostela Všech svatých v Libochovicích >>
Tagy