weby pro nejsevernější čechy

Sloup partnerství na terasách u obchodního centra Chomutovka v Chomutově

Na terasách mezi obchodním centrem Chomutovka (bývalý Prior) a magistrátem města, na nichž stojí obytné domy s obchody v přízemí, je poblíž schodiště do městského parku umístěn Sloup partnerství.

Sloup samo město popisuje takto:

Sloup, nacházející se v blízkosti městského parku – na pěší zóně za obchodním domem Chomutovka směrem k budově magistrátu, symbolizuje existenci města Chomutova, jeho současnost, ale i minulost a budoucnost. Minulost zobrazují erby převážně šlechtických rodů, které přispěly k rozvoji města, soupis držitelů erbů a jejich zásluhy jsou vypsány na jedné ze dvou mramorových desek ve spodní části sloupu. Ve střední části díla jsou umístěny znaky Evropské unie, České republiky, Ústeckého kraje a města Chomutova. Směřují na různé světové strany a vyjadřují tak myšlenku: žijeme v jednom městě, v jednom kraji, v jedné zemi a v jedné Evropě, to je naše přítomnost. O přítomnosti informuje i druhá mramorová deska – jsou na ní uvedena partnerská města Chomutova (Bernburg, Annaberg-Buchholz, Arenzano a Trnava) včetně roku uzavření smlouvy o partnerství. Zeměkoule na vrcholu sloupu symbolizuje motto: Žijeme všichni na jedné Zemi, partnerství a přátelství mezi lidmi i národy je její, a tedy i naší budoucností.

O sloupu se píše také v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013), strany 60 a 61.

Sloup partnerství byl vztyčen na pěší zóně mezi obchodním domem Chomutovka a Magistrátem města Chomutova na počest vyhlášení statutárního města 1. července 2006, kdy byl slavnostně odhalen. Spodní hranolová část byla původně podstavcem bronzové sochy Jaroslava Bejčka Věčný boj. Po několikerém poškození byla bronzová část umístěna na radnici v malém atriu a pískovcový sloup na řadu let osiřel. Na opravený sloup byla v roce 2006 osazena skulptura se zeměkoulí na vrcholu, kterou obepínají hvězdy, symbolizující Evropskou unii. Pod nimi je zasazena čtveřice znaků České republiky, města Chomutova, Ústeckého kraje a partnerského města Annaberg-Buchholz. Na patě jsou pak v kruhu seřazeny znaky rodů, které se zapsaly do historie města. Jsou zde připomenuti Vítkovci (Bedřich Načerad), řád německých rytířů, Waldenburgové, Jakoubek z Vřesovic, Calta z Kamenné Hory, Veitmilové, Martinici a Lobkovicové. Na pískovcový sloup byly pod vrchní skulpturou osazeny ještě dvě žulové nápisové desky se základními daty z dějin Chomutova. Modelaci vrchní části Sloupu partnerství provedl a osadil akademický malíř Jaroslav Jelínek (1963).

Chomutovské noviny č. 12 z 21. června 2006:

Chomutovské noviny č. 13 ze 4. července 2006:

Series Navigation<< Socha Chůze proti větru na terasách u obchodního centra Chomutovka v ChomutověPlastika Kořeny u kruhového objezdu na rohu ulic Zborovská a Palackého v Chomutově >>
Tagy