weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Narození svatého Jana Křtitele v Kamenickém Šenově

V Kamenickém Šenově na náměstí Míru před kostelem Narození svatého Jana Křtitele stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

O soše, která nestojí na původním místě, se toho příliš najít nedá. Není kulturní památkou, v Památkovém katalogu je pouze kostel. Naštěstí jde o území, spadající do zájmu perfektního webu o Lužických horách, takže lze čerpat tam:

Socha původně stála v opuštěné zahradě naproti faře u kostela sv. Jana Křtitele.

Na členitém několikastupňovém římsovitém soklu je upevněna asi 0,5 m vysoká soška sv. Jana Nepomuckého. Na podstavci je nápis „R 1809“, Soše chyběla svatozář, která byla kovová, samotná socha byla značně poškozená zvětráváním a pozdějšími zásahy. V zadní části byla připevněna k soklu dvěma kovovými kramlemi, chybějící kámen byl dobetonován a doplněn kousky cihel, část temena hlavy chyběla.

Oprava sochy, květen 2003 – srpen 2004:
Občanské sdružení Drobné památky severních Čech dalo impuls k opravě sošky sv. Jana Nepomuckého v Kamenickém Šenově. Stav této památky byl alarmující, socha byla uprostřed horizontálně prasklá a v zadní dolní části vypadávaly části kamene, socha byla popraskaná.

Na základě dohody s městem byla 17. května 2003 zahájena první fáze obnovy sochy. Socha byla ze soklu sejmuta a odvezena k restaurování k Vladimíru Žákovi do Chlumu.

Dne 25. srpna 2004 byl sokl z rozhodnutí městského úřadu přenesen na volné prostranství před kostelem, kde byl opraven a poté na něj byla opět osazena opravená soška.

 Celou opravu financoval částkou 80 000 Kč městský úřad v Kamenickém Šenově.

Series Navigation<< Socha Panny Marie v Kamenickém ŠenověPomník Theodora Körnera u Aše >>
Tagy