weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v zámecké zahradě v Teplicích

V zámecké zahradě v Teplicích nedaleko Zahradního domu stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou:

Hodnotná barokní pískovcová plastika pořízena v r. 1716 nákladem Františka Hirmanna, úředníka velkostatku. Socha v kontrapostu, v lehce podživotní velikosti, stojí na dvoustupňovém hranolovém soklu pročleněném profilovanými římsami.

Dle Památkového katalogu proběhlo restaurování sochy v roce 2000, provedl ho restaurátor Petr Vitvar.

Městský web spíš jen naznačuje, než aby informoval:

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je nyní umístěna v Zámecké zahradě, nedaleko ulice U Zámku. Zřízena byla již r. 1710, ještě před svatořečením Jana z Pomuku za světce, nákladem úředníka teplického velkostatku. Poslední renovace se mu dostalo koncem 90. let 20. století.

Odlišuje se údaj o vzniku sochy. A je-li řečeno „nyní umístěna“, čekal bych, že nebude chybět původní místo – které ovšem chybí.

A aby těch časových zmatků nebylo dost, tento text klade vznik sochy dokonce až do roku 1722. Přitom na zadní straně soklu je nápis s chronogramem „DEO // ET // IOANNI // POSVIT // FRANCISCVS // TIIRMANN“, kterého si ani jeden z citovaných pramenů nevšímá. Podle něho jde o rok 1708. A ani jméno donátora nesouhlasí. Co je pravda, zjistit neumím.

Series Navigation<< Pomník Johanna Gottfrieda Seume u Císařských lázní v TeplicíchSocha svatého Jana Nepomuckého u kostela svaté Alžběty Uherské v Teplicích >>
Tagy