weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v horním Slavkově

Na kamenné zídce mostku přes potok Stoka v Horním Slavkově stojí socha sv. Jana Nepomuckého.Socha společně s mostkem jsou chráněnou kulturní památkou:

Pozdně barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého vyšlá z dílny Jakuba Eberleho v klasickém ztvárnění a se soškou putti pocházející z doby kolem r. 1750. Stojí na profilovaném podstavci na parapetní zdi malého mostku, který má jednu kamennou půlkruhovou klenbu. Hodnotný doklad původního přemostění potoka, klasicky zdobeného umístěním sochy patrona mostu.

Na zděném ohrazení mostku s korunou z kamenných čtvercových desek je na čtvercovém profilovaném kamenném podstavci umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Tělo esovitě prohnuté, ruce sepjaté. Světec oděn v kanovnické roucho. U paty sochy, po levé straně klečící putti (andílek), nesoucí knihu s palmovou ratolestí. Hrubozrný pískovec.

Záznam v Památkovém katalogu eviduje restaurování v roce 1959 (restaurátor Rudolf Kabeš) a v roce 2006.

O soše se píše v knize Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945: Jednou ze dvou soch sv. Jana Nepomuckého v Horním Slavkově (německy Schlaggenwald) je socha umístěná na můstku přes Dlouhou stoku. Socha světce z doby kolem poloviny 18. století je zde pojata odlišně od ustáleného brokofovského typu; na jednom koleni klečící Jan Nepomucký v kanovnickém rouchu a se sepjatýma rukama čte zbožně z knihy, již nad hlavou drží andílek.

Series Navigation<< Socha sv. Floriána v Horním SlavkověSocha svatého Josefa v Dvořákově ulici ve Šluknově >>
Tagy