weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Donáta v Semči

Na jižním okraji obce Semeč u odbočky ze slepé silnice, kde polem vede cesta směrem na Děčany, stojí pod vzrostlým kaštanem socha svatého Donáta.

Na regionálním webu velestručná zmínka:

Barokní socha sv. Donáta z roku 1736 na cestě k Děčanům je zapsána ve „Státním seznamu památek České republiky“.

Památkový katalog není o moc sdílnější:

Barokní socha stojí na působivém místě – na křižovatce cest u vzrostlého stromu. Na vysokém hranolovém soklu s aliančním erbem je letopočet 1735. Světec v rouchu biskupa má plášť, přidržuje ho levou rukou, v níž drží i berli. Ve zdvižené pravé ruce drží křížek. Socha je spíše prostšího provedení a je výrazným krajinotvorným prvkem na hranici intravilánu obce.

Původní evidenční list památky (rok 1967):

Socha umístěna na hranolovém soklu se špatně čitelnými aliančními znaky a letopočtem 1736. Světec je oblečen v pluviál a mitru, pravou ruku a hlavu zdvihá k nebesům (ruka zčásti chybí), levou si přidržuje plášť, zvrásněný mělkými šikmými záhyby. Zvětralý kámen, otlučené.

Kde se v památkovém katalogu vzala informace o křížku v pravé ruce, nemám tuchy. Socha prošla opravou v roce 2013 (více zde) – V obci Semeč činil příspěvek na restaurování sochy sv. Donáta 85 000,- Kč. Pokud v roce 1967 ruka chyběla, aktuálně světec k nebi zdvihá dva prsty…

Series Navigation<< Socha svatého Bernarda u kostela Stětí svatého Jana Křtitele v LibčevsiSocha Polibek ruky na Komenského náměstí v Třebívlicích >>
Tagy