weby pro nejsevernější čechy

Socha Piety v Dolní Poustevně

U křižovatky ulice Vilémovská a Hraniční, kde se cesty dělí směrem k hraničnímu přechodu a do centra Dolní Poustevny, stojí v malém parku sousoší Piety.

Jak zdůrazňuje většina propagačních materiálů města – pískovcová barokní socha je jedinou kamennou památkou v Dolní Poustevně, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a patří mezi nejstarší památky města.

Památkový katalog je přesto velmi stručný:

Barokní vertikálně komponované pískovcové sousoší Piety v mírně podživotní velikosti z roku 1748 je umístěno na hranolovém soklu zdobeného páskou. V dolní části se sokl volutově rozšiřuje a je usazen na dvou schodišťových stupních.

Původní evidenční list památky:

Na dvou schodišťových stupních hranolový sokl, zdobený páskou stáčenou do voluty, na římse dat. 1748. Na soklu mírně podživotní sousoší Piety, vertikálně komponované. P. Maria sedící nese na pravé ruce hlavu Krista, levá ruka vzpažena, od zápěstí uražena. Kristova pravá ruka bezvládně pokleslá, levá při těle. Draperie splývavá, členěna mohutnými záhyby. Provedeno v pískovci.

Památkový katalog eviduje restaurátorské zprávy z roku 2004 a 2005 (obě Ivan Hamáček). Z dalšího záznamu vyplývá, že je socha na nepůvodním místě – „rozhodnutí MK ČR ze dne 1. července 2003, č. j. 10203/2003 o transferu sousoší Piety na p.p.č. 160/1„.

Město Dolní Poustevna ve spolupráci s nakladatelem Petrem Poldou vydalo v roce 2003 útlou brožuru Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí (jako autoři jsou uvedeni Lubomír Minichbauer, Jaroslav Rež a kolektiv), kde je dolnopoustevecká Pieta na prvním místě:

Barokní pískovcová socha u domu čp. 327 – plačící Marie drží ležící tělo Krista. Nachází se na pískovcovém podstavci se základnou se dvěma vzájemně propletenými stuhami stočenými do volut. Na pískovcovém stupni je letopočet 1748. Pieta byla renovována roku 1845. Jedná se o symbolickou a velmi známou kamennou památku.

V publikaci Dolní Poustevna – kapitoly z vlastivědy města Dolní Poustevna včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín autorů Václav Beran, Václav Houfek a Tomáš Okurka (pro město Dolní Poustevna vydalo Muzeum města Ústí nad Labem v roce 2008) další zajímavosti:

Socha vytvořená neznámým kamenosochařským mistrem má v zadní partii relikviář v podobě uzavřené kamenné dutiny, která obsahuje úlomky dřeva, pravděpodobně zbytky původního dřevěného kříže. Jde o kvalitní a dobře dochované dílo, proto byla Pieta prohlášena 4. dubna 1966 kulturní památkou. Během posledního restaurování,které provedl v roce 2005 Ivan Hamáček, byla Pieta přesunuta do bezpečné vzdálenosti od silnice.

Zvláštní stav – chlouba města, zrestaurovaná. Přesto levá ruka od zápěstí chybí, minimálně od roku 1967, kdy byla pořízena evidenční karta. Nikde ani zmínky, kde před přesunem socha vlastně stála (jen blíž silnici, nebo někde jinde?). Dva schodišťové stupně nevidím pod soklem ani náhodou. Jeden záznam si všímá letopočtu na soklu, pomíjí ale okolní iniciály (přímo pod letopočtem M.A.D., na druhém stupni nad ním I.T.A.D. – první je možná J., třetí písmeno jen hádám). Druhý záznam hovoří o římse – přitom letopočet včetně písmen M.A.D. se opakuje na soklu nad volutami v nápisovém rámovaném poli. V dlažbě před soklem je malé cosi s přišroubovanou kovovou deskou. Zbytek zničené infocedule? Kdo ví…

Series Navigation<< Socha Hraniční v Dolní PoustevněPlastika kostela (Centra setkávání) u parkoviště u Městského úřadu v Dolní Poustevně >>
Tagy