weby pro nejsevernější čechy

Pomník saského prince Josefa de Saxe u kostela svatých Petra a Pavla v Oseku

U ohradní zdi kostela svatých Petra a Pavla v Oseku v ulici Slovenská (kousek od autobusové zastávky) stojí na místě bývalého hřbitova pomník saského prince Josefa de Saxe.

Náhrobek je kulturní památkou:

Empírový náhrobek od saského dvorního sochaře Franze Serapha Johanna Nepomuka Pettricha z roku 1802 ve tvaru pyramidy je příkladem empírové funerální plastiky. Přední strana je členěna nikou, v které leží kamenný sarkofág s praporem a mečem na víku. Nad nikou je patrný reliéf dvojice andělů s erbem.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Náhrobek z hladce otesaných kvádrů, tvaru komolého jehlanu s obdélnou základnou, spočívající na stupňovitém podstavci. V dolní části přední stěny půlkruhový výklenek olemovaný bosáží. Nad ním reliéf dvou andělů se znakem uprostřed. Ve výklenku kamenný sarkofág s mečem na víku. Přední stěna pokryta deskou s nápisem.

Latinský nápis na sarkofágu říká, že zde odpočívá Josef Saský, který podniknuv cestu k teplickým léčivým pramenům skonal dne 22. 6. 1802.

Princ Josef de Saxe, od roku 1793 plukovník gardy carevny Kateřiny Veliké, měl řadu sporů s mnohými z početné skupiny nejbližších příznivců carevny. Následkem několika incidentů bylo nejdříve jeho vyhoštění z Ruska.

Poslední konflikt o carevnu v lázeňských Teplicích pak vyústil v souboj prince de Saxe s ruským knížetem Šcerbatovem. V době, kdy souboje již nebyly společností tolerovány, byla aktéry duelu Jako místo jeho konání vybrána venkovská osada Rýzmburk. Souboj na pistole v rýzmburských lesích se stal princi osudným. Zasažen do srdce zemřel v náručí svého sekundanta a přítele prince de Ligne.

Informační tabulka u pomníku

V roce 2014 proběhlo restaurování, které provedl Václav Štochl. Restaurátorský průzkum a záměr zde ->

Series Navigation<< Socha svatého svatého Jana Nepomuckého na křižovatce lesních cest u BorkuPamátník katastrofy na dole Svěží štěstí v roce 1900 na hřbitově v Oseku >>
Tagy