weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Pavla vpravo u schodiště ke kostelu svatých Petra a Pavla ve Chcebuzi

U schodiště, které vede z návsi ke kostelu svatých Petra a Pavla ve Chcebuzi, stojí sloupy po bývalé bráně, které nesou sochy patronů kostela – na pravé straně je to svatý Pavel.

Dostupné starší fotografie ukazují mezi sloupy kovovou bránu, po níž nezůstala dnes ani stopa (jen panty). I zeleň od té doby poskočila, momentálně není úplně snadné sochy vyfotit.

Fotografie Památkového katalogu https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=214954

Socha je jako součást kostelního areálu kulturní památkou:

Socha sv. Pavla má deskový podstavec, na nějž navazuje zužující se část.

Sochu sv. Pavla tvoří postava světce, doplněná po jeho levém boku andílkem. Sv. Pavel stojí čelně na nízkém deskovém podstavci. Oblečený je do přepásaného dlouhého šatu s dlouhými rukávy a do pláště. Plášť, halící záda, přechází přes levou paži a pod pravou paží dopředu. Zde tvoří výrazný rozevlátý záhyb na levé straně (z hlediska pozorovatele). Pod dolním okrajem oděvu je vidět levá bota a špička boty pravé. Obě paže jsou ohnuté v lokti – pravá je pozdvižená mírně od těla, ruka ukazuje vzhůru. Levá paže je vedle těla, ruka přidržuje rozevřenou knihu, opřenou o světcovo předloktí. Na listech knihy je nápis – na levé straně (z hlediska pozorovatele) „ Anno / 1789“, okraje listů jsou zatočené. Na hlavě, mírně natočené k pravému rameni, jsou krátké vlnité vlasy, členěné do výrazných pramenů. Velké oči jsou široce otevřené, ústa zavřená, na bradě je delší vlnitý plnovous netypického, téměř trojúhelníkového tvaru.

Vedle světcovy levé nohy stojí na obláčcích buclatý andílek s nakročenou levou nohou. Část trupu kryje rouška, vedoucí dolů mezi andílkovy nohy. Levá paže je pozdvižená, předloktí a ruka chybí. Na zádech je rozepjaté křidélko. Na andílkově hlavě, nakloněné k levému rameni, jsou vlnité vlasy. Oči hledí vzhůru, ústa jsou zavřená. 

Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.

Series Navigation<< Kolo – květináč v BrňanechSocha svatého Petra vlevo u schodiště ke kostelu svatých Petra a Pavla ve Chcebuzi >>
Tagy