weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v Údlicích

V parčíku kolem kostela Povýšení svatého Kříže v Údlicích dělá souseda svaté Barboře mnohem honosnější socha svatého Jana Nepomuckého.

Stejně jako u předchozích soch na tomto místě. Lze se opět spolehnout na portál Památkový katalog. Říká se v něm:

Jan stojí na stupňovitém soklu a podstavci, nachýlen doleva, v ruce kamenný křížek s tělem Kristovým, v druhé pokrývku hlavy biret. Zleva na římsu soklu přisedá jako putti andílek s palmovou ratolestí. Skulptura je datovaná podle chronogramu do r. 1759.

Katalog eviduje restaurátorskou zprávu Michaela Bílka z roku 1942.

Jak je vidět z fotografií – levý putti drží kromě palmové ratolesti ještě klíč. A oproti popisu je na soklu putti i vpravo, ten pro změnu drží zamčenou knihu. Na podstavci je obnovený nápis, jehož součástí je jen letno zmíněný chronogram:

Deo & DIVo
sILentIarIo
IoannI
ereXIt
VVenCesLaVs
VVIDIn

Evidenční list na portále Národního památkového ústavu je opět o málo sdílnější a jeho součástí je i stará fotografie, z níž lze předpokládat, že původně stál světec jinde, i když to žádný pramen nezmiňuje:

Provedeno z pískovce. Na širokých, nízkých stupních je vztyčen zhruba hranolový podstavec. Střední část je rozšířena postranními volutami a na přední straně je latinský nápis DEO DIVO / SILENTIARIO / OANNI / ERETIX WENCESLAVS / UVIDII (připojený otazník dává najevo, že byl nápis zřejmě poškozen a nečitelný). Na zadní straně psaný nápis černou barvou nečitelný. Podstavec ukončuje vysazená profilovaná římsa. Na nšm nižší podstavec, zdobený motivem květu. U jeho dolního okraje sedí andílek s mučednickou ratolestí a klíčem. Plastika světce v životní velikosti v kontrapostu levé nohy. Je oděn v tradiční šat. Hlava mírně pochýlena. V pravé ruce drží licet, v levé kříž s korpusem.

I tady chybí zmínka o druhém putti. Zjevně tedy socha někdy poměrně nedávno prošla restaurováním a byla doplněna o druhého andílka. Víc nejsem schopen zjistit.

Celkový pohled na sochu sv. Jana Nepomuckého s postranními putti

Nápis s chronogramem na podstavci sloupu

Levý putti s ratolestí a klíčem

Jazyk – světcův atribut – na podstavci pod sochou

Pravý putti s knihou (chybějící v dostupných popisech)

Celkový pohled na podstavec sloupu s oběma putti

Celkový pohled na podstavec na základovém soklu

Socha sv. Jana Nepomuckého s postranními putti

Svatý Jan Nepomucký

Zadní pohled na sochu sv. Jana Nepomuckého a doprovodné putti

Series Navigation<< Socha Piety v ÚdlicíchSocha svaté Barbory v Údlicích >>
Tagy