weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Josefa před kostelem svatého Vavřince v Horní Blatné

Na náměstí svatého Vavřince v Horní Blatné před stejnojmenným kostelem vlevo od vchodu stojí socha svatého Josefa.

Socha je kulturní památkou:

Pozdně barokní socha sv. Josefa s Ježíškem z doby kolem roku 1750 při kostele sv. Vavřince. Monumentální plastika, dílo dobré úrovně, jedna ze tří plastik před kostelem, ikonograficky zajímavá tím, že je Josef oděn v barokním šatu. Důležitá součást areálu farního kostela.

Na soklíku jednoduchý čtyřboký podstavec se silnou krycí deskou profilu zvonice (položena někdy dodatečně opačně?). Na ní, na nízké podestě, stojí pískovcová socha sv. Josefa s Ježíšem – děckem v náručí. Postava světce v kontrapostu, obloukovitě prohnutá s levým bokem vysunutým. Nad ním opírá ruku, na které sedí nahé dítě a přidržuje se ho pravou rukou kolem krku a levou vkládá do jeho pravice, tisknouc čelo k tváři Josefově. Josef je oděn šatem ke kolenům a punčochami, s manžetami u rukávů a dlouhým mírně povlávajícím pláštěm. Vlasy a vousy kadeřavé. Něžný výraz ve tváři pěstouna. Na soše jsou patrné zbytky polychromie.

Původní evidenční list památky:

Vlevo od západního vstupu do kostela pískovcová socha s nepůvodní polychromií. Na nízkém čtvercovém soklíku čtyřboký podstavec. Krycí deska s profilem simatu nasazena dnes obráceně (vzniká tak profil zvonovice), širším obvodem dolů. Na ní na malém vlastním soklíku s železným ramínkem pro chybějící lucernu socha stojícího svatého Josefa s Ježíškem. Světec v kontrapostu, esovitě prohnutá, svrchní roucho povlává přes pravé koleno, spodní šat sahá ke kolenům, pod ním kalhoty a punčochy. Při levém boku drží zespodu sedícího Ježíška. Hlavy obou přikloněny k sobě, Josef pokládá pravici na hruď a Ježíšek se jí přidržuje.

Krycí deska podstavce nasazena obráceně. nepůvodní, sluncem vypražená polychromie se loupe. Chybí lucerna. Jinak průměrně dobrý stav (8. 10. 1969)

Series Navigation<< Socha svatého Vojtěcha před kostelem svatého Vavřince v Horní BlatnéPomník Mistra Jana Husa v Horní Blatné >>
Tagy