weby pro nejsevernější čechy

Socha Jana Žižky z Trocnova – Hořice

V Hořicích na vrchu Gothard v prostoru mezi Starým a Novým hřbitovem stojí monumentální socha Jana Žižky z Trocnova.

Nestojí tu náhodou. „Do celonárodního povědomí vstoupil vrch Gothard jako dějiště vítězné bitvy orebitů v čele s tehdy již slepým vojevůdcem  Janem Žižkou a opoziční kališnickou šlechtou vedenou Čeňkem z Vartenberka v dubnu 1423.“ Proto při příležitosti 450. výročí  Žižkova vítězství v bitvě u Hořic (1873) vznikl z podnětu místního Sokola první pomník slavnému vojevůdci v Čechách (a první světská socha v Hořicích). Autorem návrhu byl teprve dvaadvacetiletý hořický sochař Pavel Jiříček (1851 — 1880), který se  spolu se svým bratrem Josefem podílel i na  zhotovení sochy. Přestože Žižka velel v bitvě  již jako slepý vojevůdce, umělci jej ztvárnili hrdě vzpřímeného s páskou pouze přes jedno oko a s palcátem v rukou. Slavnostní odhalení pomníku přerostlo v národní manifestaci proti rakousko-uherskému útlaku za účasti pěti tisíc vlastenců z Čech, Moravy i Slovenska.

Pomník je umístěn pod korunami lip na návrší, kde zřejmě původně stála hořická tvrz.

Památkový katalog:

Pískovcová historizující romantizující socha samostatně stojícího Jana Žižky v brnění, osazená na zvýšeném hranolovém podstavci. Dílo historicko-politické národní paměti.

Volná pískovcová plastika na vysokém podstavci, na místě bývalé tvrze, ve vzrostlé zeleni. Čtvercový půdorys podstavce i soklu. Nízká čtvercová deska soklu přechází přes skosení ve vysoký, dvoustupňový podstavec sestávající z hladkých pravidelných čtyřbokých hranolů, oddělených ustupující jemnou římsou ze dvou oblounů a výžlabku. Podstavec je ukončen rovnou profilovanou římsou. Nad římsou podstavce na čtvercovém plintu spočívá socha Jana Žižky. Hejtman je oděn v plátovém brnění s kalichem na prsou, kroužkový kabátec, kované chrániče nohou i rukou, na hlavě šišák, přes rameno plášť. Stojí na pravé noze, levou nakročenou před sebou, v pravé ruce svírá mohutný palcát opřený o zem, pokrčenou levou rukou svírá řemen meče. Hledí vlevo před sebe. Na horním podstavci vpředu: „JAN ŽIŽKA/ Z TROCNOVA/ VŮDCE LIDU ČESKÉHO/ V BOJÍCH XV. VĚKU“. Vpravo: „Bratři/ J. P. Jiřičkové/ v Hořicích“. Vzadu: SOKOL (emblém) a datum 7.9. 1873.

Památkový katalog eviduje restaurování sochy v roce 1990 (Michal Moravec)

Series Navigation<< Socha J. A. Komenského – HořiceSocha Muž práce – Hořice >>
Tagy