weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Brtníkách

Na travnaté ploše u hlavní křižovatky v Brtníkách stojí stále ještě novotou svítící socha svatého Jana Nepomuckého.

Jedna ze soch, o nichž cokoli jednoduše zjistit je velký problém. Jediné, co vím určitě, že tu dřív nestála.

V podstatě se mi podařilo najít jen tolik, že v roce 2017 obec Staré Křečany, k níž Brtníky náleží, vypsala výběrové řízení:

Osazení sochγ sv. Jana Nepomuckého na parcele p.č. 218/1, katastrální území Brtníky. Pozemek p.č. 218/1 je ve vlastnictví obce Staré Křečany. Na této parcele je rovněž plánovaná akce revitalizace zeleně a mobiliáře na p.p.č. 218/1, která bude spočívat ve vytvoření geolegické expozice. Socha sv. Jana Nepomuckého bude osazena pod touto plánovanou expozicí.

Nelze ovšem určit (a nedaří se mi nikde nalézt), zda jde o sochu původní, zrestaurovanou, o kopii či o sochu zcela novou. V Památkovém katalogu na mne až po dlouhé době vyběhla příslušná informace (viz dále). Z nákresu v dokumentaci jsou patrné rozměry sochy:

Na čelní straně soklu v kartuši je nápis s chronogramem (pokud umím dobře počítat 1775):

qVaeres CVIVsLabore
ereCta sIM
responDeo tIbI
pIetate rVffi

Svatý Jan nemá obvyklou svatozář, v levé ruce drží jakousi ratolest a pravou rukou přidržuje kříž s Kristem, který má opřený o rameno. Pravá noha mírně vykročená vpřed, hlava nakloněné ke kříži. Oblečen tradičně – roucho až na zem, přes něj vrchní oděv zakončený krajkou, přes ramena paleto zavázané pod krkem na mašli, na hlavě biret.

Takže dodatečně citace z Památkového katalogu:

Robustní, ne příliš prostorově vyvedená, barokní socha světce stojícího v kontrapostu, pocházející z roku 1785. Světec v pravé ruce drží křížek, v levé ratolest. Socha je vztyčena na masivním hranolovém soklu s ozdobně orámovanými poli po stranách.

Nápis by měl být qVa eres CVIVs Laboret / ereCta sIM responDeo / tIdI pIetat rVfI. / Chronogram MDCCLVVVVIIIIII dává 1776, neodpovídá tedy uváděnému roku vzniku 1785.

Důležitá (a vysvětlující) je ovšem poznámka „1984 – přemístění (rozhodnutí ONV- OK v Děčíně č,j, 588/404.5/84 ze dne 12.04.1984 o přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého z obce Brtníky do Děčína„. Dle původního evidenčního listu památky totiž stála socha v ulici U brány u kostela sv. Kříže, kam byla přemístěna z původního místa u loveckého zámečku Šternberk.

Zde je dokonce nejasná fotka, že svatý Jan stával před průčelím zámečku.

Masivní hranolový sokl s prostou patkou, hrubě profilovanou římsou, vpředu a po stranách ozdobné orámované pole. Robustní, poměrně ploše vyvedená socha, v kontrapostu s uvolněnou pravou nohou. V pravé ruce křížek, levá ruka držící ratolest podél těla. V konvenčním oděvu. Pod pravou rukou cíp sukně. Hlava ukloněna doprava.

Podle fotky na mapy.cz byla socha osazena na současné místo v roce 2019. V materiálech obce se mi nepodařilo nic najít.

Series Navigation<< Sousoší Kalvárie u křížové cesty v RuprechticíchSocha svatého Jana Nepomuckého ve Hřensku >>
Tagy