weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Brtníkách

This entry is part 325 of 561 in the series Sochy, skulptury, statue, kašny, památníky, kříže

Na travnaté ploše u hlavní křižovatky v Brtníkách stojí stále ještě novotou svítící socha svatého Jana Nepomuckého.

Jedna ze soch, o nichž cokoli zjistit je velký problém. Jediné, co vím určitě, že tu dřív nestála.

V podstatě se mi podařilo najít jen tolik, že v roce 2017 obec Staré Křečany, k níž Brtníky náleží, vypsala výběrové řízení:

Osazení sochγ sv. Jana Nepomuckého na parcele p.č. 218/1, katastrální území Brtníky. Pozemek p.č. 218/1 je ve vlastnictví obce Staré Křečany. Na této parcele je rovněž plánovaná akce revitalizace zeleně a mobiliáře na p.p.č. 218/1, která bude spočívat ve vytvoření geolegické expozice. Socha sv. Jana Nepomuckého bude osazena pod touto plánovanou expozicí.

Nelze ovšem určit (a nedaří se mi nikde nalézt), zda jde o sochu původní, zrestaurovanou, o kopii či o sochu zcela novou. V Památkovém katalogu ani čárka. Z nákresu v dokumentaci jsou patrné rozměry sochy:

Na čelní straně soklu v kartuši je nápis s chronogramem (pokud umím dobře počítat 1774):

qVaeres CVIVsLabore
ereCta sIM
responDeo tIbI
pIetate rVffi

Svatý Jan nemá obvyklou svatozář, v levé ruce drží jakousi ratolest a pravou rukou přidržuje kříž s Kristem, který má opřený o rameno. Pravá noha mírně vykročená vpřed, hlava nakloněné ke kříži. Oblečen tradičně – roucho až na zem, přes něj vrchní oděv zakončený krajkou, přes ramena paleto zavázané pod krkem na mašli, na hlavě biret.

Podle fotky na mapy.cz byla socha osazena na současné místo v roce 2019. V materiálech obce se mi nepodařilo nic najít.

Series Navigation<< Sousoší Kalvárie u křížové cesty v RuprechticíchSocha sv. Jana Nepomuckého ve Hřensku >>
Tagy