weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Vinzenze Ulbricha na domě čp. 26 v Brné

Na domě čp. 26 v Brné v Sebuzínské ulici naproti kapli svaté Anny je umístěna pamětní deska Vinzenze Ulbricha.

O některých pietních místech v Brné se informace najít dají, o deskách věnovaných místním starostům (je jich víc) bohužel Google nic neukáže. Ani o samotném starostovi. Jak je vidět z Panoramat na mapách.cz, dům nějakou dobu nevypadal nejlépe, po jeho opravách se někdy mezi lety 2021 a 2022 na fasádě ocitla malá tabulka (nejspíš keramika) s textem:

V TOMTO DOMĚ ŽIL
STAROSTA OBCE
BRNÁ
VINZENZ ULBRICH
1914-1919

Series Navigation<< Pamětní místo Karla Maye v BrnéSocha pionýra před školou v Panschwitz-Kuckau >>
Tagy