weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Otakara Kudrny na budově muzea v Netolicích

Na budově muzea na Mírovém náměstí v Netolicích je umístěna pamětní deska Otakara Kudrny.

Na webu muzea stručně ve výčtu místních pamětních desek:

Na památku zakladatele muzea, starosty Netolic a rodáka JUDr. Otakara Kudrny (1853-1940).

Z dalších zdrojů:

Pamětní deska na rodném domě, dnešním muzeu a infocentru v Netolicích s nápisem: „Zde se narodil JUDr. Otakar Kudrna 24.5.1853 – 15.6.1940, zakladatel muzea, advokát, starosta a mecenáš“.

O samotném domě -> (jedná se o kulturní památku)

Series Navigation<< Sousoší svatého Jana Nepomuckého na Mírovém náměstí v NetolicíchSousoší Kalvarie před kostelem svatého Václava v Netolicích >>
Tagy