weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Barbory u kostela svatého Václava v Dlažkovicích

Na východní straně kostela svatého Václava v Dlažkovicích (za presbytářem) stojí socha svaté Barbory.

Socha je kulturní památkou, leč Památkový katalog je velmi stručný:

Socha světice z roku 1743 na podstavci s betonovou základnou. Dřík soklu odstupňovaný, ve střední části se zrcadly s reliéfy, v okosených hranách s čabrakami, horní římsa s profilací. Socha bez rukou v oděvu s bohatými drapériemi, přes něj plášť, na hlavě korunka.

Popis zastaral, socha prošla v roce 2013 restaurátorským zásahem (Martin Široký), aktuálně světice pravou rukou pozvedá pohár a v levé ruce u boku drží zlacenou palmovou ratolest.

Výše uvedený popis pomíjí, že dřík soklu je nejen odstupňovaný, ale i tvarovaný do oblouků. Na jeho čelní straně je nápis, který sice na první pohled vypadá dobře čitelný, ale za jehož vyluštění neručím:

TPIISTV S CLIENTIEVS DEI VR FELIX MOR
TISHORA
ROEIS O BEATA BARBARA ENIXE SVFEROS
ORA

V nápisu je zakódován chronogram (zvětšenými písmeny). Netové převodníky rok překládají jako 1729, nevím, kde je chyba.

V zrcadlech trojbokého soklu jsou (byly) reliéfy. Na čelní straně je světice (bez obličeje), na dní oblaka. Pravou ruku pozvedá k čemusi, co by mohl být strom, levou ruku má na boku a cosi přidržuje. Postoj vzdáleně připomíná rozsévačku.

Na pravém boku od čela zbyl z reliéfu jen fragment, vpravo na okraji zrcadla je věž, nad níž se vznáší andílek, levou rukou se dotýkající oblaků za sebou a v prvé ruce třímající cosi (ratolest nebo plamenný meč?).

Na poslední stěně soklu je v pravé části stojící prohnutá postava s pozvednutou pravou rukou, nad hlavou oblaka, vlevo stromy. S hodně velkou dávkou fantazie svatý Šebestián u kůlu.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého před kostelem svatého Václava v DlažkovicíchSloup Hermanna Henckela v Děčíně na křižovatce ulic Chlumská a Litoměřická >>
Tagy