weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u vstupu do skanzenu Stará Ves v Chomutově

Vně areálu Zooparku Chomutov u vstupu do skanzenu Stará Ves stojí socha svatého Jana Nepomuckého.

Či spíše lépe řečeno – její torzo. Svatý Jan ztratil kdesi hlavu a chybí mu i levá ruka.

Socha není kulturní památkou, podrobně je ale o ní psáno v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013):

Jan Nepomucký zdravil od počátku 18. století poutníky i formanské povozy na staré císařské silnici z Prahy do Lipska před Chomutovem. Socha na vysokém soklu označovala také křižovatku silnice I/7 a polní cesty spojující Droužkovice a Údlice. Vedle sochy byly umístěny dva smírčí kříže či spíše odpočivné kameny. Socha sv. Jana Nepomuckého byla zachráněna asi na poslední chvíli. Neznámí nenechavci se pokoušeli sochu odcizit, ale díky pevnému ukotvení se to zcela nepodařilo. Byla ale zbavena hlavy i levé dlaně a došlo k jejímu značnému poškození. Nějakou dobu po vandalském útoku ležela zmrzačená socha vedle opuštěného podstavce.

Díky zájmu vedení Podkrušnohorského zooparku byla socha v roce 2004 přemístěna k cestě od jízdárny naproti statku. Odpočivné kameny, které stály vedle sochy, byly později přemístěny do skanzenu u Staré Vsi k obnovené kapli. Transport a sestavení sousoší provedl akademický sochař a restaurátor Jaroslav Jelínek. Pískovcové prvky byly zatím konzervovány, ale postava svatého Jana čeká stále na svoji hlavu a doplnění poničených částí.

Barokní socha je v jednodušším provedení s křížem bez postavy anděla. Odlišuje se tak od bohatších zobrazení svatého Jana Nepomuckého dochovaných v Chomutově a okolí. Nápis, který byl asi na čelní kartuši, již zcela zmizel. Pomohl by k datování osazení plastiky a možná by i odhalil jméno donátora.

Socha stála na křižovatce v exponované poloze, na konci vlády Marie Terezie to byla vedena jedna z prvních silnic s několikavrstevným podkladem se štětovaným povrchem a odvodňovacími kanály po stranách. 

Zbytek si přečtěte v knize…

Series Navigation<< Sousoší Nejsvětější Trojice u vstupu do skanzenu Stará Ves v ChomutověSocha velryby na kašně v zooparku v Chomutově >>
Tagy