weby pro nejsevernější čechy

Socha vodníka u Zámeckého rybníka v Lipové

U výpusti Zámeckého rybníka před zámkem v Lipové je umístěna dřevěná socha vodníka.

Vzhledem k tomu, že do repertoáru v obci pořádaných akcí patří tradiční Lipovský dřevák, předpokládal bych, že vodník vznikl při některém z nich (podle webu akce ano). Ovšem nejsem schopen dohledat, kdy se tak mohlo stát a kdo je autorem sochy…

Series Navigation<< Socha volavky u Solandského rybníka v LipovéSocha Pumphuta u Dixova mlýna v Kyjovském údolí >>
Tagy