weby pro nejsevernější čechy

Holčička s panenkou u základní školy v Tisé

Na travnaté ploše uprostřed rozcestí u silnice č. 528 v Tisé mezi základní školou a obecním úřadem stojí mezi stromy socha Holčička s panenkou.

Pojmenování sochy je nejednoznačné, Drobné památky evidují Děvčátko s panenkou, mapy.cz sochu Dítěte. Já se přidržím pojmenování z odborné sochařské databáze, které dodržuje i bakalářská práce Lenky Střihavkové z roku 2017 o autorovi sochy Michealu Bílkovi (22. října 1942 – 22. června 2015). Byť se o soše nějaké záznamy najít dají, neobsahují nic víc než že je z pískovce a vznikla 1981. Toť vše.

Na zadní straně soklu je signatura, jak je ovšem vidět ze snímků, zbyla jí jen část – roh je uražený, jak je vidět lépe po odhrabání nánosu zeminy. Možná pod jménem autora býval i letopočet, ale to je spíš domněnka.

Series Navigation<< Rybářský kámen v Hrádku nad NisouPamětní schod na 17. listopad 1989 před radnicí v Liberci >>
Tagy