weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Antonína Paduánského v Hodkovicích nad Mohelkou

Na trase červené turistické značky, vedoucí z Hodkovic nad Mohelkou podél Mohelky po silnici Rychnovské, uhýbající u řídké zástavby do svahu směrem na Záskalí, stojí na soukromém pozemku dvě sakrální památky, věnované sv. Antonínu Paduánskému. Nedaleko kapličky stojí u cesty socha sv. Antonína Paduánského.

Stejně jako kaplička stojí i socha na soukromém pozemku, tudíž přístup k ní je omezen a nelze ji nafotit dostatečně, jak by si zasloužila. Před pletivem je živý keř, který odhaluje zvědavým očím pouze samotnou sochu, na podstavec vidět není.

Info o soše na Památkovém katalogu:

Na základním kamenném stupni stojí profilovaně ukončený kvadratický sokl, který vynáší čtyřboký dřík, jenž je na čelní straně zdoben nikou. V nice nalezneme reliéf zobrazující patrně Srdce Panny Marie. Dřík zakončuje bohatě profilovaná římsa, na které se nachází dvoudílný nástavec, na němž stojí socha sv. Antonína Paduánského v obvyklém ikonografickém ztvárnění s Ježíškem v náručí. Světec je zpodobněn v mírně podživotní velikosti s hlavou mírně nakloněnou k levému rameni a ruce, v níž drží Ježíška. Oděný je do jemně nařaseného řeholního hábitu.

Legendu, spjatou se vznikem sochy, uvádí městský web:

Majitel nedalekého hospodářství půjčil svému sousedovi větší částku peněz, jen tak beze svědků či písemného potvrzení. Tenkrát platilo více čestné slovo a podání ruky. Když však později věřitel svého dlužníka upomínal, ten mu vše zapřel. To nemohl důvěřivý hospodář přenést přes srdce a ze zoufalství se oběsil. Nečestného dlužníka po této události trápilo svědomí, a proto zde nechal postavit sochu sv. Antonína. Proč to byl právě tento světec, to se asi nedovíme. Snad některý ze zúčastněných na této tragédii nesl křestní jméno Antonín.

Socha není v ideální kondici. Jde sice na první pohled o doklad lidové kamenosochařské práce, ale drolící se roucho, horní část těla zarůstající lišejníkem a zjevně se rozpadající reliéf na čelní straně podstavce dobře nevypadají…

Series Navigation<< Socha sv. Anny v Jiřetíně pod JedlovouSocha archanděla v zahradě Arcidiecézního muzea v Olomouci >>
Tagy