weby pro nejsevernější čechy

Pomník Jana Amose Komenského na náměstí Svobody ve Strážnici

Na náměstí Svobody ve Strážnici v terasní zdi vlevo od schodiště k místnímu Městskému muzeu je umístěn pomník Jana Amose Komenského.

Podrobně o pomníku na webu Městského muzea:

V horní části náměstí Svobody před městským muzeem je umístěna socha J. A. Komenského. Autorem této nepřehlédnutelné dominanty náměstí je významný strážnický rodák, akademický sochař Miroslav Hudeček, který byl v roce 1979  pověřen tehdejším Městským národním výborem ve Strážnici k vytvoření bronzového pomníku. Již v roce 1980 dokončil sochař studii sedící postavy, samotná realizace v hlíně poté probíhala v letech 1981 – 1982, o rok později byla socha odlita a v roce 1984 osazena na strážnické náměstí. 220 centimetrů vysoká bronzová postava Komenského je znázorněna v dobovém obleku a sedící v renesančním křesle, s nataženou pravicí a levou rukou vztaženou k srdci. V  jeho tváři se odráží snaha o zachycení charakteru osobnosti vědce i vizionáře.

Podle dobového tisku se při slavnostním odhalení pomníku 28. 3. 1984, v den 392. výročí narození J. A. Komenského, sešlo na strážnickém náměstí na tři tisíce účastníků. Pomník byl odhalen při příležitosti 380. výročí příchodu Komenského do Strážnice.

A jak je vlastně Komenský spjat se Strážnicí? Od počátku roku 1604 zde bydlel u své tety Zuzany, ta byla provdána  za Martina Nosála z Bránek. Bydleli v domě na Suchém řádku, v dnešní Skalické ulici. Sám dům dnes již neexistuje, na jeho místě stojí jiný, na kterém je umístěna pamětní deska. Komenský, tehdy jako dvanáctiletý chlapec, zde navštěvovat bratrskou školu, kde získal základy vzdělání.  Mimo jiné zde  nalezl také celoživotního přítele, o čtyři roky staršího Mikuláše Drabíka, který  byl později známý jako vizionář, prorokující mimo jiné také zkázu panujícího habsburského rodu. Jeho proroctví Komenský vydal v knize Lux ex tenebris – Světlo v temnotách.

V květnu 1605 byla Strážnice s okolím  svědkem ničivého  vpádu uherských povstalců, v jejichž čele stál sedmihradským kníže Štěpán Bočkaj. Město samotné utrpělo značné škody, bylo vypáleno a  mnoho obyvatel zahynulo, mezi nimi byl i strýc Komenského. Tehdy také vyhořel  dům Zuzany Komenské. Komenský poté odchází ze Strážnice a vrací ke svým poručníkům do Nivnice.

Komenský se později ale ještě jednou do Strážnice vrátil, bylo to roku 1650, kdy tajně přecházel  přes  Moravu. 

V sochařské databázi:

Název: Pomník Jana Amose Komenského
Autoři díla: Miroslav Hudeček (*1935), architekt Miloš Totušek (1922–1983), architekt Antonín Flašar (1919–2002)
Realizace: ZUKOV
Investor: MěNV Strážnice
Pomník stojí v horní části hlavního náměstí, je zasazen do zídky ohraničující zeleň.
Výška: 210 cm
Šířka: 124 cm
Hloubka: 153 cm
Rozměry soklu: v. 178 cm, š. 116 cm, hl. 190 cm.
Datace realizace: 1982
Materiál: žula, bronz
Dílo je signováno: „Miroslav Hudeček 1982“ a „lil Zukov“. Na radnici je uložený sádrový model plastiky, signovaný a datovaný rokem 1981.

Series Navigation<< Busta Vítězslava Volavého u zámku ve StrážniciPomník Tomáše Garrigue Masaryka na náměstí Svobody ve Strážnici >>
Tagy