weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Barbory u kostela Všech svatých v Libochovicích

Před polovinou 20. století byly do východního konce areálu kostela Všech svatých v Libochovicích postupně přeneseny sochy z různých míst. Jednou z nich je svatá Barbora.

Stejně jako k ostatním, ani k této soše se nelze rozumně dostat, protože areál bývalého hřbitova kolem kostela, kam byly sochy umístěny, je uzamčen hlavní branou. Svatá Barbora je situována u zadní strany kostela (presbytáře), zády ke stěně, mezi opěráky. Vidět je na ni pouze z boku od Purkyňovy ulice.

Památkový katalog:

Socha světice v řaseném šatě s kalichem v ruce na jednoduchém hranolovém volutovém soklu se segmentovou římsovou hlavicí. Pochází z roku 1760 (sochař Bartoloměj Eder), pořízená správcem panství V. Hnědcem, ke kostelu přemístěna v roce 1943 od silnice do Radovesic.

Původní evidenční list památky:

Na pískovcovém podstavci se segmentovou římsou socha sv. Barbory, esovitě prohnutá, s hlavou doprava nakloněnou, s kalichem v pravici a věží u levé nohy. Ostře traktov. draperie. Na soklu nový nápis: 1810 – Tato socha byla pořízena V. Hnědcem vrchním panství libochovického 1760 a sem přemístěna v r. 1943 od silnice z Radovesic.
1967 – stav dobrý, vyklestit vegetaci

Series Navigation<< Pomník Mistra Jana Husa v parku v LibochovicíchSocha svatého Václava v Husově ulici na severním okraji Libochovic >>
Tagy