weby pro nejsevernější čechy

Socha Dr. Miroslava Tyrše pod zámkem v Děčíně

Na labském nábřeží poblíž děčínského zámku stojí v parku socha Dr. Miroslava Tyrše.

Prof. Ph. Dr. Miroslav Tyrš se narodil jako Friedrich Emmanuel Tirsch 17. září 1832 v Děčíně, socha funguje jako památník.

Z různých zdrojů:

Socha děčínského rodáka a spoluzakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše se nachází pod severním úbočím zámecké skály na břehu Labe. Místo se nazývá Smetanovo nábřeží a probíhá po něm značená cyklotrasa. Nachází se tu také přístaviště turistických lodí, které připlouvají zejména z Drážďan. 

V roce 100. výročí narození bylo rozhodnuto umístit v jeho rodišti sochu. K tomu účelu byla zvolena kopie sochy, umístěné od r. 1926 na nádvoří pražského malostranského paláce Michnů z Vacínova, který je dnes znám jako Tyršův dům a je sídlem ústředí Sokola. Autorem sochy, která znázorňuje Tyrše ve slavnostním sokolském kroji se šermířskou šavlí, je pražský sochař Ladislav Šaloun (1870-1946), proslulý zejména jako autor monumentálního pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí.

Socha byla instalována v r. 1932 na děčínském zámku před salou terrenou v Růžové zahradě. Nevydržela tam však dlouho. V r. 1938 připadlo české pohraničí včetně Děčína potupnou mnichovskou dohodou Říši. Socha byla proto převezena do Prahy a údajně ukryta ve skladu ČKD. V r. 1948 se vrátila do Děčína, avšak teprve v r. 1964 byla instalována v parčíku u bývalého Okresního národního výboru v Děčíně. Ani tam však dlouho nepobyla. V r. 1970 musela být sejmuta, aby uvolnila místo soše tehdy důležitější historické a politické postavy Vladimíra Iljiče Lenina. Tyrš se tehdy přestěhoval na labský břeh pod zámeckou skálou.

Odlišné info:

Dokumentace o uváděném roce 1932 vlastně chybí. Kronika děčínského Sokola zaznamenává, že kroky k získání kopie Šalounovy sochy byly provedeny, tento záměr dokonce dodatečně schválilo vedení Československé obce sokolské, datum instalace a odhalení sochy ale není uveden. Tato informace se neobjevuje ani v sokolských časopisech z roku 1932, které jsou plné zpráv o Tyršových oslavách, jejichž součástí bylo často i odhalování soch, pamětních desek a podobně. Není tedy jasné, kdy kopie a za jakých okolností vlastně vznikla.

Socha byla v roce 2012 poněkud nešťastně opravována (více v článku Děčínského Deníku):

Pomník stojící pod děčínským zámkem nechal před sokolským sletem magistrát opravit. Jenže rekonstrukce se příliš nepovedla. Sloupky, na kterých visí řetěz, se kvůli nekvalitní práci dodavatelské firmy skácely krátce po dokončení oprav při sokolském sletu. Byly totiž ukotveny jen několikacentimetrovou vrstvou malty. Kromě popadaných sloupků s řetězy se účastníkům sokolského sletu nelíbilo ani černé obložení původně pískovcového soklu pod sochou Miroslava Tyrše.

Series Navigation<< Pamětní deska Zemědělského a okrašlovacího spolku pro Kralupy a okolíKněžnina deska u Úzkých schodů >>
Tagy