weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Vojtěcha v Kadani

Před gotickým barbakánem v Kadani stojí na travnaté ploše socha sv. Vojtěcha.

O soše poměrně obšírně informuje web Památkového katalogu:

Socha sv. Vojtěcha z 2. poloviny 18. století je umělecky kvalitní ukázkou regionálního barokního sochařství a historického vývoje regionu. Plastika úzce souvisí s činností dílny významného regionálního sochaře K. L. Weitzmanna a v současné době tvoří neoddělitelnou součást historického centra města Kanadě. Je jedním z posledních dokladů existence zaniklé obce Vernéřov, ve které byla původně umístěná. Odtud byla v 1. pol. 20. stol. přemístěna na své současné místo před Žateckou bránu. Roku 2004 byla socha restaurována ak. soch. Ivanem Hamáčkem.

Pískovcová socha sv. Vojtěcha v životní velikosti stojí na podstavci stylizovaném do podoby balvanu. Světec je zobrazený ve výrazném kontrapostu s pokrčenou levou nohou, v levé ruce drží rozevřenou knihu, zatímco pravou má zdviženou v žehnajícím gestu. Na stránkách knihy je vyrytý nápis: “BENE / DICTUS / VOS DE / US FA / TER + FIIT / US + ET / SPIRITH / SANCTUS / AMEN“. Postava světce je zahalena v dlouhé tunice a rozevlátém pluviálu, který je sepnutý jednoduchou sponou. Kolem krku má přehozenou štolu, která je na prsou překřížená a na hlavě má mitru. Typika světcova obličeje se vyznačuje širokými lícními kostmi a propadlými tvářemi, sevřenými rty, rovným nosem, staženým obočím a pohledem upřeným vzhůru. Vlasy a vousy jsou stylizované a zvlněné. Původně byly po stranách plastiky dva andílci, levý z nich držel znakovou kartuš, na čelní straně plastiky byla mezi nimi umístěna lucerna. Dnes chybí sv. Vojtěchu také biskupská berla, kterou měl opřenou o levé předloktí. Socha je umístěna na dvoustupňové podezdívce na trojbokém hrubě opracovaném kameni.

Socha sv. Vojtěcha před barbakánem Žatecké brány v Kadani
Celkový pohled na sochu sv. Vojtěcha
Celkový pohled na sochu sv. Vojtěcha
Series Navigation<< Socha sv. Šebestiána v KadaniSocha sv. Jana Nepomuckého v Jiřetíně pod Jedlovou >>
Tagy