weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Kateřiny na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Nejblíže brance u kostela, chráněné sochami sv. Petra a Pavla, stojí vpravo od schodiště socha sv. Kateřiny.

Soubor sedmi soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Socha sv. Kateřiny Alexandrijské byla zřízena v roce 1741 z výtěžku sbírky mimoňských paní a dívek. Ženská postava má široce rozmáchnuté ruce, v pravici třímá kříž. Levicí na něj ukazuje. Pohledem míří k pohanskému králi, který leží svalen u jejích nohou a objímá poraženou modlu. U levé nohy je vztyčen anděl. V pozadí je rozlomené kolo, na němž měla být umučena, avšak je rozpolceni, aby bylo vyjádřeno vítězství sv. Kateřiny nad jejímu katany. Podle svého provedení byla socha připisována do dílny Matyáše Brauna, působící v polovině 18. století na Českolipsku ve Sloupu. Rozhodně nejlepší ze zdejších plastik doby barokní.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Pořízení sochy sv. Kateřiny Alexandrijské bylo financováno z výnosů peněžní sbírky uspořádané mezi mimoňskými dívkami a pannami roku 1741. Socha původně stála u zámku, kde byla roku 1744 vysvěcena. Pochází pravděpodobně z dílny Matyáše Bernarda Brauna, která působila v polovině 18. století ve Sloupu v Čechách. Autorství sochy bývá přisuzováno jeho žákům. Je zřejmě nejlepší a nejhodnotnější barokní plastikou Mimoně. Své současné místo zaujímá od roku 1777, kdy sem byla přenesena spolu se soškou Panny Marie umístěnou ve výklenku jenom o několik metrů níže při pravé straně přístupové cesty na Kostelní vrch.

Za postavou svaté Kateřiny je po její pravé ruce ztvárněno rozlomené kolo s noži, kterým měla být umučena. Podle legendy se však kolo o její tělo rozbilo, aniž by jí ublížilo. Vlevo od svaté Kateřiny sedí anděl držící meč, kterým byla nakonec sťata. U nohou jí leží poražený pohanský král se svou modlou a dívá se nahoru na kříž ve zdvižené levé ruce Kateřiny, zatímco ona svou pravou rukou na kříž ukazuje. Na podstavci je latinský nápis „Neporažené mučednici a věhlasné panně svaté Kateřině, ochránkyni panenství Mimoňských – 1744“.

Za celoměstského požáru 11. června 1806 soše odpadla pravá paže. Poté byla socha v roce 1880 částečně renovována za přispění dobrodinců. Při následné opravě v roce 1904 nákladem 120 rakouských korun byla soše doplněna již od požáru města chybějící pravá paže. Zhotovena byla ale ze dřeva. Náhrada dlouho nevydržela, a proto roku 1936 byla soše domodelována nová ruka z umělého kamene.

Sochu znovu poškodila jedna z leteckých bomb, které při náletu na Mimoň v poslední den evropské etapy druhé světové války 8. května 1945 explodovala u severovýchodního rohu fary. Mnohem více však byla následkem výbuchu poškozena fara. Nárožní zdivo v celé výšce silně popraskalo až po vazbu krovu střešní konstrukce. Následně se narušené nároží odtrhlo a začátkem září 1957 zcela zřítilo. Přečnívající roh střechy byl potom dlouhou dobu provizorně podepřen kládami.

Socha sv. Kateřiny byla naposledy opravována v roce 2009 restaurátorem a sochařem Janem Fedorčákem z České Lípy.

Původní evidenční list památky (kostela sv. Petra a Pavla):

Socha sv. Kateřiny pod kostelem sv. Petra a Pavla datována 1744. Na mohutném dvakrát odstupněném soklu s konkávně utvářenými stěnami sousoší sv. Kateřiny a andílka. Sv. Kateřina v nadživotní velikosti v rozevlátém bohatém rouchu, ve vztyčené levici krucifix, na hlavě koruna a při pravém boku mučednické kolo. Její pravá noha spočívá na těle krále, třímajícího v ruce hermovku-bůžka. Při její levé noze okřídlený drobný andílek. Šestiboký sokl zdoben volutami na nárožích, akantem s motivem mušle. V čele v kartuši nápis. Pravá ruka sv. Kateřiny nedávno obnovená, zcela však rozpadlá. Nekvalitní restaurátorská práce.

Series Navigation<< Sochy svatých Petra a Pavla na Kostelním vrchu v MimoniSocha svatého Floriána na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy