weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince v Potštejně

Na travnaté ploše severně od kostela sv. Vavřince v Potštejně, která bývala hřbitovem, stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Dle Památkového katalogu (socha je součástí kostelního areálu) jde o umístění nepůvodní. Nicméně odkud sem sv. Jan doputoval ani zmínka.

V průvodci po zdejším hradu (autor Rudolf Pivec), vydaném Místním národním výborem v roce 1980, je zmínka, že socha pochází z roku 1715 a stávala před zámkem.

Na jednom webu s názvem obce v adrese stručné (leč poněkud podivné) info: Žulová socha na podstavci je cca 3 m vysoká. Památka pochází z roku 1715 od purkrabí Hynka Pešiny, s nápisem: Orodovnice náš, Jene blahoslavený, přijmi modlitby naše srdcem k Tobě konány, chraň nás, dokud zde živi jsme, od hanby a zle pověsti, pak po smrti duše naše veď do věčné radosti. Amen.

Přiznám se, že mi slova takto podaná moc smysl nedávají, a uvedený nápis jsem na podstavci neviděl ani náhodou. Na čelní straně lze jakž takž rozpoznat ANNO 1735 a o řádek níž R. 1853. V soupisu památek okresu je bez bližších podrobností letopočet 1733. Na obecním webu je pro změnu uvedeno „nejstarší je socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince (1815)„. Nějak nevím, co si vybrat – víc se najít nedá.

Series Navigation<< Sousoší Rodina v KadaniPortál nového hřbitova na vrchu svatého Gotharda – Hořice >>
Tagy