weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie na Mariánském náměstí v Litoměřicích

Malému Mariánskému náměstí v Litoměřicích dominuje v jeho širší západní části socha Panny Marie.

Ač jde o sochu monumentální a nepřehlédnutelnou, její sokl nesplňuje podmínky a tudíž je „jen“ sochou, nikoli sloupem. Je kulturní památkou:

Socha Panny Marie – Immaculaty (originál soklu a kopie soch Panny Marie a andílků) – Kvalitní pozdně barokní socha pochází z roku 1741. Panna Marie má před tělem sepjaté ruce, stojí s pokrčenou pravou nohou na půlměsíci a na drakovi. Na členitém soklu je nahoře na obou stranách socha andílka, vzhlížejícího k Marii.

Podle Památkového katalogu byla socha restaurována v letech 2011-2012 místním restaurátorem Liborem Pisklákem.

Originál sochy se dnes nachází na bývalém hradě, zvaném Hrádek.

Původní evidenční list památky:

Na stupňovité basi čtvercového půdorysu umístěn bohatě profilovaný a prohýbaná vrcholně barokní sokl a akantovými palmetami na spodní části, volutovými konsolami v bocích a korunovanou kartuší na přední straně – v kartuši nápis s chronogramem. Na vrcholu soklu se tyčí socha Immaculaty se sepjatýma rukama, na postranních konsolách dva andílci, nesoucí kartuše (na levé monogram IHS). Vrcholné barokní sousoší velmi dobré kvality, v pohybu dynamické, měkce promodelované, s bohatě řasenými draperiemi.

Kniha Kdo se to na nás dívá! – Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice píše:

Přicházíme po hlavní ulici, Pekařské, k Mariánskému náměstí. Jeho název se užíval v letech 1880-1951 pro okolí pozdně barokní sochy Panny Marie s dlouhými vlasy a sepjatýma rukama na půlměsíci s drakem a dvěma andílky po stranách z roku 1741 (některé prameny uvádějí 1715). Nad hlavou má 12 hvězd.

Restaurována byla v roce 1993 tříčlennou skupinou restaurátorů pod vedením akademického sochaře-restaurátora bulharského původu Bogdana Najdenova (1937-2000). Socha stojí čelem do města, tedy loučí se s poutníkem opouštějícím město směrem západním. Naopak k přicházejícímu do města je otočena zády.

V textu Evidenčního listu zmiňovanou korunovanou kartuši s nápisem a chronogramem jsem na soklu nikde neobjevil. Levý anděl má v kartuši skutečně IHS, pravý pak slovo MARIA. Zvláštností je, že Panna Maria nešlape na obvyklejšího hada s jablkem, ale pod přišlápnutým půlměsícem se svíjí drak.

Nikde se mi nepodařilo objevit informaci, kdy došlo k nahrazení originálních soch kopiemi, kdo je jejich autorem a kdy byl originál přesunut na nové místo (viz výše).

Series Navigation<< Hrob Karla Hynka Máchy na hřbitově v LitoměřicíchSocha svatého Jana Nepomuckého na Rochelově mlýně v Křížové ulici v Litoměřicích >>
Tagy