weby pro nejsevernější čechy

Socha Thanatos u vstupu do hrobky Kinských na hřbitově Šlapanice

U vstupu do hrobky Kinských na hřbitově Šlapanice stojí dvojice soch. Vlevo je bůh smrti Thanatos.

Na kvádrovém podstavci podobném sarkofágu vlevo od nízkého schodiště ke dveřím hrobky sedí na sedátku (snad skále), pokrytém draperií, pospávající anděl smrti. Levou nohu napůl nataženu před sebe, levou rukou, držící věnec, se opírá o elipsovitý štít  s erbem rodu Kinských, zčásti překrytý draperií. Druhý cíp draperie má přehozen přes pokrčené pravé koleno, o něž se opírá pravá ruka, přidržující mezi koleny zhaslou pochodeň.

Wiki v popisu hrobky uvádí:

Autorem sochařské výzdoby byl Josef Max (1804–1855).

Památkový katalog v popisu hrobky sochy pouze zmiňuje bez bližšího popisu.

Series Navigation<< Socha Historie u vstupu do hrobky Kinských na hřbitově ŠlapanicePamětní deska Antonína Dvořáka v ulici Dvořákova na domě čp. 53 ve Zlonicích >>
Tagy