weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Gottharda na vrchu svatého Gotharda – Hořice

Na památném vrchu Gothard nad Hořicemi se před areálem (a portálem) nového hřbitova nachází celá řada solitérních soch. Vlevo před vstupem na hřbitov stojí na trávníku socha svatého Gottharda.

Pozdně barokní sochařské dílo ze druhé poloviny 18. století značné kvality, pocházející z okruhu M. B. Brauna. Dynamická socha světce je osazená na jednoduchý hranolový podstavec, jak si lze přečíst v Památkovém katalogu. Podrobněji:

Volná pískovcová plastika před hřbitovem mezi vzrostlými stromy, na čtvercovém půdoryse, který tvoří základ sochy. Na hranolovitém soklu je umístěn dřík podstavce tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu, z boku osazen jemnými volutami a zakončený nahoře rovnou profilovanou deskou římsy. Vpředu je osazen obdélnou mramorovou deskou s nečitelným nápisem. Nad hlavní římsou je umístěn vyšší vzhůru ustupující podstavec sochy, přerušený rovným, pravoúhle zalomeným vystupujícím pásem. Vpředu kovový držák lucerny. Mohutná postava starce s plnovousem a v mitře je oděna do dlouhé řasené kleriky, rochety se zdobným okrajem a rozevlátý ozdobený pluviál. Světec výrazné fyziognomie spočívá v kontrapostu na pravé noze s pokrčenou levou. Levou rukou přidržuje na boku knihu, pravou plášť. Hledí před sebe.

Památkový katalog používá podobu jména světce se dvěma t (Gotthard, jak je uvedeno na tabuli na přední straně podstavce), většina ostatních zdrojů pouze s jedním. Zmíněná tabule také uvádí přízvisko „bílý“ – Bílým byl snad pojmenován po okolních třešňových sadech v době jarního květu.

Další informace:

Barokní socha sv. Gotharda byla pravděpodobně vytvořena v druhé polovině 18. století. Pomník stál původně na rozcestí pod vrchem Gothard, pod dnešním Ústavem sociální péče (Invalidovnou), při jehož stavbě ve 30. letech 20. století byl přesunut do parku před Novým hřbitovem na stejnojmenném vrchu. Podle jednoduchého tvarování zad mohla být plastika umístěna nejprve u zdi kostela sv. Gotharda. Světec je zobrazen v biskupském rozevlátém plášti, s mitrou na hlavě a pektorálem na hrudi. Má zdviženy dva prsty pravé ruky, v levé ruce drží knihu. Plastika stojí na jednoduchém dvojstupňovém podstavci s vloženou pamětní deskou z bílého mramoru, na které je zvětralý nápis se jménem světce, modlitbou a je zde zápis o obnově pomníku roku 1877. Z druhé strany podstavce je vytesána signatura LS 77. Podstavec je ukončen přímou profilovanou římsou.

Památkový katalog zachycuje dvě novodobé opravy – 1983 restaurátor Jan Černý, 2000 restaurátor Petr Dufek.

Název Gothard dostal vrch od německy hovořících řeholníků strahovského kláštera, kteří  jej spolu s částí tehdejších Hořic, tehdy ještě vsí, i několika okolními vesnicemi získali od pražského biskupa.

Series Navigation<< Socha Panny Marie Celenské na vrchu svatého Gotharda – HořiceSocha svatého Václava na vrchu svatého Gotharda – Hořice >>
Tagy