weby pro nejsevernější čechy

Pomník Eduarda Štorcha v Ostroměři

V parčíku před Základní školou Eduarda Štorcha v Ostroměři stojí pomník tohoto místního rodáka.

Eduard Štroch patří mezi zdejší významné osobnosti, i když si netroufám hádat, kolik dnešních dětí jeho tvorbu zná a hltá, jako já zamlada.

Proto je mu v obci věnována značná pozornost, byť někdy dobré úmysly neznamenají vše a obec by se měla polepšit:

Bronzová busta je dílem sochaře Josefa Bílka (15. června 1896 Podhorní Újezd – 23. února 1978 Hořice)

Busta Eduarda Štorcha se nachází v parčíku vedle Muzea Eduarda Štorcha a Karla Zemana, na prostranství před místní základní školou. Bronzový originál byl v roce 2011 odcizen, dnes se na místě nalézá kopie díla.

Výška: 50 cm
Šířka: 25 cm
Hloubka: 35 cm
Další rozměry: Busta je umístěna na pískovcovém soklu ve výšce cca 140 cm.

Bronzovou bustu zhotovil na podnět místního MNV ak. sochař Josef Bílek (1896–1978), osazena byla v roce 1978. Úprava okolí pro umístění busty i zhotovení soklu proběhly v rámci akce Z. Původně se busta nacházela u bytových domů blíže hlavní silnici, roku 2008 byla přemístěna do parčíku před školou. V srpnu roku 2011 došlo k odcizení bronzového originálu busty. Podle původního sádrového modelu byla zhotovena její kopie.

2017: Kopie bronzové busty a původní kamenný podstavec se nacházejí v dobrém stavu. Zjištěná poškození neohrožují zachování díla. Na povrchu kamene podstavce byly zjištěny silikátové krusty.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého poblíž domu 714 ve Starých KřečanechPomník Františka Antonína Bernarda ve Starých Křečanech >>
Tagy