weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava na vrchu svatého Gotharda – Hořice

Na památném vrchu Gothard nad Hořicemi se před areálem (a portálem) nového hřbitova nachází celá řada solitérních soch. Vpravo před vstupem na hřbitov stojí na trávníku socha svatého Václava.

Pozdně barokní socha z braunovského okruhu z roku 1773 je kulturní památkou, takže info lze nalézt v Památkovém katalogu:

Ustupující profilací přechází sokl v hruškovitě rozšířenou dolní část podstavce, který je zakončen mohutnou předsazenou profilovanou římsou, vpředu zvlněnou ve dvě voluty a osazenou rokajovou kartuší s motivem sochařského kružidla. Pod římsou, na čelní vysazené straně dříku podstavce, jsou umístěny nápisy. Nad římsou na plintu stojí světec oblečem v knížecí roucho, postava prohnutá, kontrapost levé nohy,dlouhé vlasy. V knížecí koruně, brnění, suknici, v levé pokrčené ruce svírá praporec, pravou se opírá o štít s orlicí. Na plintu těžko čitelný nápis.

Památkový katalog zachycuje dvě novodobé opravy – 1983 restaurátor Jan Černý, 2000 restaurátor Jan Dufek.

Podrobnější info lze ale nalézt jinde:

Pozdně barokní socha sv. Václava byla postavena roku 1773, jak uvádí letopočet v nápisu na podstavci sochy. Pomník je umístěn v parku před Novým hřbitovem na vrchu Gothard, avšak nápis Deport et renovitari D. / Zahradnik Wenceslao Capellani / A 1885 dokládá jeho přesunutí a opravu. Tento nápis je vytesán nad římsou podstavce. Světec je tradičně zobrazen ve zbroji a dlouhém plášti, s knížecí korunou na hlavě, korouhví a štítem s orlicí v rukou. Plastika stojí na vysokém podstavci a ukončeným volutovou římsou s vloženou kartuší. Podstavec je opatřen nápisy ORODUJ ZA NAS a Anno Domini / 1773. Dne 28. / SEPTEMBRIS / W. M. a reliéfem sv. Kateřiny Alexandrijské. Podstavec je položen na soklu. Obnovu pomníku dokládá nápis ReNoV 1873 na zadní straně podstavce.

Series Navigation<< Socha svatého Gottharda na vrchu svatého Gotharda – HořiceSousoší Přátelé stromoví – Hořice >>
Tagy