weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Kadani

V sousedství křížové cesty v Kadani lze najít také dvojici soch, přičemž obě patří sv. Janu Nepomuckému.

Větší a honosnější z nich stojí ve Smetanových sadech na opačné straně cesty, než je zmíněná křížová cesta, mezi 3. a 4. zastavením, a je obklopena několika sem snesenými kamennými kříži. Podrobné info na Památkovém katalogu:

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého byla zhotovena neznámým autorem roku 1713 na náklady kadaňského revizora Jana Bedřicha z Rietu. Její pojetí vychází z ikonografické předlohy sv. Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa, která je umístěná na Karlově mostě v Praze.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je umístěná na vysokém dvoudílném postamentu. Spodní hranolový podstavec dosedá na kamennou, dvoustupňovou základnu s rohy rozeklanými podobně jako nároží všech říms postamentu. Dolní sokl je u paty ukončený zdvojenou římsou s profilací přímé zvonovnice, levý a pravý bok je doplněný dvěma volutovými křídly, které podpírají širokou krycí desku, na jejíž čelní hraně je nápis s chronogramem (1713): „ NE CONFVNDAMVR HIC ET IBI ORA“. Samotný podstavec je doplněný dalšími dvěma nápisy, na čelní stěně je německý špatně čitelný text s legendou ze života světce a na zadní straně je latinsky psaný záznam: „IOANNES FRIDERICVS / DE RIET / EX SACRO ROMAO IMPERIO / DE ANTIQVO NOBILI / STEMMATE ORTVS / P. T. ACCISARVM VNIVER / SALIVM IN REGNO BOEMIAE / INTRODVOTARVM CIRCVLI / SATECENSIS DISTRICTVS / CAADANENSIS REVISOR / FVNDATOR HVIVS STATV? / ERAT DIE 17 IVNII / ANNO MDCCXIII„ (Jan Bedřich de Riet ze Svaté říše římské, rodu starobylého vznešeného, plným titulem v celém království Českém…uvedeného kraje Žateckého, revizor Kadaňský, zakladatel této sochy, dne 17. června roku 1713).

Druhý díl postamentu, který dosedá na krycí desku spodního soklu, má tvar menší krychle, v dolní části je ukončený římsou s profilací přímé zvonovnice, zatímco korunní římsa má podobu lesbického kyma. Boční stěny jsou hladké, pouze na přední straně je nástavec ozdobený reliéfním erbem donátora Jana Bedřicha z Rietu. Plastický znak doplněný přilbicí má v hlavním poli psa s obojkem, nad helmicí s buvolími rohy a chocholem z pštrosích per je v klenotu šesticípá hvězda.

Postament je završený plastikou sv. Jana Nepomuckého v tradičním ikonografickém pojetí v lehce podživotní velikosti. Postava světce je zobrazená v mírném kontrapostu s pokrčenou pravou nohou a hlavou skloněnou k levému rameni, oběma rukama drží krucifix orientovaný na levou stranu a v pravé má navíc zasazenou kovovou palmovou ratolest. Světec je oblečený do zvlněné rochety s klerikou, na hlavě má biret a přes ramena přehozenou almuci. Typika obličeje se vyznačuje širokými lícními kostmi, plnými pootevřenými rty, rovným nosem a svraštělým obočím, stylizované vlasy a vousy jsou zvlněné.

Plastika mimo jiné dokládá sílu místního kultu sv. Jana Nepomuckého dlouho před blahořečením a svatořečením tohoto světce (31. května 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil Jana za blahoslaveného a až papež  Benedikt XIII. dne 19. března 1729 kanonizační bulou Christus Dominus prohlásil Jana za svatého). Restaurování sochy bylo naplánováno v roce 2018. Původní evidenční list památky tvrdí, že socha byla polychromovaná.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Peregrina v KadaniSocha sv. Jana Nepomuckého v Kadani >>
Tagy