weby pro nejsevernější čechy

Pomník Františka Josefa I. v Hrádku nad Nisou

V městském parku v Hrádku nad Nisou se nachází pomník, patřící kdysi a dnes znovu Františku Josefu I.

O pomníku informuje městský web:

Pomníků Františka Josefa I. bývaly v Čechách a na Moravě v dobách Rakousko-Uherska stovky. Spousta jich vznikla k příležitosti různých jubileí. Po vzniku samostatné republiky ale musely zmizet. Dnes jsou tedy poměrně vzácné. Jedna z takových výjimek je v Hrádku nad Nisou, byť jde o památku obnovenou. Možná ještě zajímavější než samotný pomník je jeho příběh, který dokládá, jakými zvraty bylo minulé století zmítáno.

Pomník se nalézá v městském parku v ulici Generála Svobody. Je to mohutný pískovcový blok, do nějž byla v době vzniku vsazena deska s textem Pamětní kámen – Císařský jubilejní dub – 1848–1908. V roce 1908 monarchie slavila šedesát let panování císaře Františka Josefa I. Na tehdejší Střelecké louce, dnes v parku, se tehdy, stejně jako v řadě jiných měst a obcí, konala veliká slavnost, při které byl za novým pomníkem vysazen malý stromek. Ze stromku je dnes mohutný dub, který přečkal všechny dějinné změny.

V duchu prvorepublikového nařízení byly všechny symboly nenáviděné monarchie odstraňovány. Pro samotný kámen v parku byl ale nalezen po roce 1918 nový význam. Věnován byl otci turnerů F. L. Jahnovi a tak vydržel až do konce druhé světové války.

Další změna byla po válce pochopitelná. 5. července 1946 byla do pomníku vsazena nová mramorová deska se sokolským znakem a nápisem „Památce svého náčelníka Josefa Jireše, řídícího učitele, národního a sokolského pracovníka umučeného v Osvětimi. Těl. jednota Sokol Hrádek n. Nisou.“ Josef Jireš působil mezi oběma válkami v Hrádku nad Nisou a v sousední Chotyni. Bohužel, v dalších letech upadl Sokol v nemilost, až byl v roce 1956 komunisty rozpuštěn. Poměrně krátce po druhé světové válce tak byla odstraněna i deska věnovaná českému vlastenci.

Pískovcový kámen však v parku zůstal. Po roce 2000 se město přihlásilo k obnově drobných památek. Každým rokem je opravena alespoň jedna. V roce 2009 byl obnoven i pomník v parku. Volba padla na původní věnování Františku Josefovi I. Drobná tabulka nicméně stručně připomíná celou historii pomníku. Portrét císaře zhotovil Ing. Arch. Miloslav Heřmánek.

V letáku o místních památkách:

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého ve FukověSocha sv. Jana Nepomuckého u Velkého Valtinova >>
Tagy