weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Immaculaty (Brdo u Staré Paky)

U polní cesty, vedoucí ze Staré Paky směrem na Brdo (zelená turistická značka) stojí uprostřed krajiny ve stínu kaštanu (byly dva, druhý je nahrazen novou výsadbou) na vysokém soklu socha Panny Marie Immaculaty.

Mapy.cz zaznamenávají pouze polohu artefaktu symbolem křížku bez jakýchkoli podrobností. Obecní web sice sochu eviduje, ale nic o ní neříká – jediným dostupným informačním zdrojem tak zůstává Památkový katalog:

Na deskovém základě stojí barokní podstavec sochy se soklovým kamenem. Podstavec je nahoře ukončen římsou půlkruhově vyklenutou. Na podstavci pak stojí socha P. Marie na zeměkouli obtočené hadem. Socha světice má sepjaté ruce a kolem hlavy na kruhu má devět hvězdiček. Socha má zvláštní zajímavý postoj.

Na přední straně podstavce je v ozdobeném rámci reliéf sv. Jana Křtitele s křížem v ruce. Reliéf a rámec kolem byly zlaceny, toto však je již oprýskané a odlupuje se i kámen podstavce, který jest z červeného pískovce. Na přední straně soklu je nápis: Přimlouvej se za nás u trůnu Syna/ svého a ochraňuj nás ode všeho zlého. Vzadu na podstavci je vytesáno: Anno 1776.I.R. Pod tím: Obnoveno za času války 1915. Obnoveno r. 1934. Vedle sochy jsou dva vzrostlé kaštany.

Hodnotná pozdně barokní socha dokládá tvorbu regionálního sochaře čerpajícího z tvorby M, B. Brauna.

Informace je poněkud zastaralá – jak již výše řečeno, jen jeden kaštan, druhý byl vysazen znovu. Letopočet na zadní straně je stále čitelný, ale popisované dodatky o obnovách ani náhodou. Čelní reliéf k nepoznání, totálně omletý. A kde by měl být onen nápis, nemám tušení. Kompozice celé je sochy je zvláštní – je otočena na opačnou stranu, než bych býval čekal, zády ke svahu – o tom vypovídá i k soklu přivázaná lavička. Stav sochy není nic moc, poškozený povrch, mech, lišejník… Snad se své slávy ještě dočká.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Nalezení sv. Kříže v DubéSousoší Kalvárie u kostela sv. Vavřince v Novém Bydžově >>
Tagy